Жети-Өгүз районуна караштуу Барскоон айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

18.04.2024   

 

 

2024_22

2024-жылга Барскоон айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетин бекитүү,  2025-2026-жылдардын долбоорун жана 2023-жылдагы бюджеттин аткарылышы жѳнүндѳ

28.05.2024

2024_23

Укук бузуу боюнча айыптарды салуу жѳнүндѳ

 

28.05.2024

2024_24

“Тиешелүү аймактын экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу, ошондой эле инвестицияларды жана гранттарды тартуу” жергиликтүү маанидеги маселени башкаруунун тартибин бекитүү тууралуу .

 

28.05.2024

2024_25

Муниципалдык менчик объекттерин пайдаланууга жана ижарага берүүнүн тартиби жана муниципалдык менчикти эсептен чыгаруу тартиби жѳнүндѳ жоболорун бекитүү жѳңүндѳ.

 

28.05.2024

2024_26

Барскоон айылдык аймагынынын территориясындагы ирригациялык курулмаларды муниципалдык менчикке кабыл алуу жөнүндө.

 

28.05.2024

2024_27

Жергиликтүү бюджеттен социалдык муктаждыктарга

жана айылдын ѳнүгүүсүнѳ акча каражатын бѳлүп берүү жѳнүндѳ

 

28.05.2024

2024_28

Барскоон айыл аймагына эмгеги сиңген адамдарга

“Ардактуу атуул” наамдарын берүү жѳнүндѳ

28.05.2024

2024_29

Республикалык бюджеттен максаттуу трансферт аркылуу келген акча каражатын 2024-жылдын бюджетине кошумча пайдалануу жѳнүндѳ


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *