Жети-Өгүз районуна караштуу Барскоон айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган куну

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

18.04.2024

2024_6

Барскоон айылынын тургуну Жумаев Рысбек Таабалдиевтин кайрылуусу женунде

 

2024_7

Барскоон айыл аймагынын административдик чек арасы женунде

 

2024_8

Барскоон айыл аймагынын айыл екметунун балансасында турган Мерседес-Бенц 316 улгусундегу автоунаасы женунде

 

2024_9

Барскоон айылынын тургуну К.бмуровдун кайрылуусу женунде

 

2024_11

Жергиликтуу бюджеттен социалдык муктаждыктарга жана айылдын енугуусуне акча каражатын белуп беруу женунде

 

2024_12

Кол кап чыгаруучу станок женунде

 

2024_13

Жараксыз абалдагы колдонулбай турган автоунаалар женунде

 

2024_14

Барскоон айыл аймагынын Тамга, Тосор айылдарындагы “Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин” ижарага беруу женунде

 

2024_15

Барскоон айыл аймагынын жергиликтуу

  

кецешинин 2024-жылга карата иш планын бекитуу женунде

 

2024_16

Барскоон айылдык аймагынын айылдык кецешинин Типтуу регламентин бекитуу женунде

 

2024_17

Айыл чарба жерлеринин мамлкеттик фондунун жерлерине ижара акысын бекитип беруу женунде

 

2024_18

Барскоон айыл аймагынын Барскоон айылындагы №15 контурундагы 0,20 га жер тилкесин трансформациялоо женунде

 

2024_19

Барскоон айыл аймагынын Тамга, Тосор айылдарындагы керустен жайлар учун белунген жер тилкелерин жана катуу тиричилик таштандыларын таштоочу жайлар учун белунуп берилген жер тилкелерин трансформациялоо женунде

 

2024_20

Барскоон айыл аймагынын айыл екметунун муниципалдык менчигиндеги 0,07 га жер тилкесин Жети-©гуз райондук ички иштер белумунун карамагына еткеруп беруу женунде

 

2024_21

“Инфоком” мамлекеттик ишканасына маалымат системаларын туташтырууга акча каражатын белуп беруу женунде


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *