Түп районуна караштуу Каркыра айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган kyhy

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

1

19.03.2024-ж

Токтом №96

Жердин багытын которууга макулдук берYY жeнYндe

2

19.03.2024-ж

токтом №98

Каркыра айыл аймагындагы жайыт жерлерин туризм жана коммерциялык багытта пайдалангандар YЧYн тарифтерди бекитYY жeнYндe

3

16.04.2024-ж

токтом № 100

Каркыра айыл аймагына караштуу жайыт жерлеринен жана TYn токой чарбасынын токой фондусунун жайыт жерлеринен пайдаланган айыл аймактын малчылардын жайыт акылары жeнYндe

4

18.04.2024-ж

токтом № 101

Айыл чарба техникаларынын талаачылык жумуштарына кызмат кeрсeтYYCY боюнча тарифтерин жана малчылардын мал жандыктарды багуу акыларын бекитYY жeнYндe


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *