Ак-Суу районуна караштуу Эңилчек айылдык кеңешинин токтомдору


Кеӊештин чакырылышы

Кезектеги отурум

Токтомдун кабыл алынган күнү

Токтом-дун номери

Токтомдун аталышы

Жергилик-түү сайттын аталышы жана жарыялан-ган күнү

№ 1

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезектеги 8-сессиясы

17.05.2023.

Токтом № 8 Жергиликтуу маанидеги маселелерди башкаруунун тартибин бекитууТоктом № 8 Тиркеме № 1 Жергиликтуу маанидеги маселелерди башкаруунун тартиби

Эӊилчек айылдык аймагында жергиликтүү маанидеги маселелерди башкаруунун тартибин бекитүү жөнүндө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган

 

№ 2

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезексиз  сессиясы

19.06.2023.

Токтом № 9 Мат. помощь Кудацбердиева Айбийкени лагерьге жиберуу

Эӊилчек айылынын тургуну Кудайбердиева Айбийке Адилетовнаны «Орленок» эс алуу жайына жиберүү жөнүндө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган

№ 3

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезектеги  10-сессиясы

25.07.2023.

Токтом № 10 2023-жылдын бюджетине озгортуу киргизуу увеличение

Эӊилчек айылдык аймагынын 2023-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүӊ пландык көрсөткүчтөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүүү жөнүндө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган

№ 4

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезектеги  10-сессиясы

25.07.2023.

Токтом № 11 2023-жылдын бюджетине озгортуу киргизуу увеличение

Эӊилчек айылдык аймагынын 2023-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүӊ пландык көрсөткүчтөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүүү жөнүндө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган

№ 5

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезектеги  10-сессиясы

25.07.2023.

Токтом № 12 2023-жылдын бюджетине озгортуу киргизуу передвижка

Эӊилчек айылдык аймагынын 2023-жылдын бюджетинин чыгаша бөлүгүнүн пландык көрсөткүчтөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүүү жөнүндө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган

№ 6

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезексиз  сессиясы

11.08.2023.

Токтом № 13 Эски Ниваны списаниеге кетируу жонундо

Эӊилчек айылдык аймагынын айыл өкмөтүнө караштуу ВАЗ-21214 «Нива» маркасындагы кызматтык автоунаасын  балансынын эсебинен чыгаруу жөнүндө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган

№ 7

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезексиз  сессиясы

11.08.2023.

Токтом № 14 РЭСке берген уйлорду кайтарып алуу жонундо — копия

Эӊилчек айылдык аймагынын айыл өкмөтүнө караштуу муниципалдык үйлөрдү Ак-Суу райондук электр тармактары ишканасы менен ижара келишиминин мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу өткөрүп алуу жөнүндө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган

№ 8

 

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезексиз  сессиясы

13.09.2023.

Токтом № 15 Курултай жумушчу топтун курамы

Эӊилчек айылдык аймагында Элдик Курултайдын делегаттарын шайлоо боюнча жергиликтүү жааматтардын курултайын иш-чаралардын календардык планын, уюштуруу жана өткөрүү боюнча жумушчу топтун курамын бекитүү ж-ө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган

№ 9

 

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезектеги 11-сессиясы

10.10.2023.

Токтом № 16 АТР жонудо

Административдик аймакты реформалоо жөнүндө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган

№ 10

 

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезектеги 12-сессиясы

24.11.2023.

Токтом № 17 2023-жылдын бюджетине озгортуу киргизуу увеличение

Эӊилчек айылдык аймагынын 2023-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүӊ пландык көрсөткүчтөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүүү жөнүндө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган

№ 11

 

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезектеги 12-сессиясы

24.11.2023.

Токтом № 18 Ашкана жана Казарма

Эӊилчек айылдык аймагынын айыл өкмөтүнө караштуу аскердик казарма жана ашкана имараттарынын бузулган бөлүктөрүнүн курулушка жараган ишфер, жыгач курулуш материалдарын жана жараксыз болуп калган жыгач курулуш материалдарын бөлүштүрүү жөнүндө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган

№ 12

 

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезектеги 12-сессиясы

24.11.2023.

Токтом № 19 Мат. помощь Кубатову Н.Т. 25000 сом

Эӊилчек айылдык аймагынын айыл өкмөтүнүн аппаратынын муниципалдык менчик жана кирешелер боюнча адиси Н.Т. Кубатовго материалдык жардам көрсөтүү максатында Эӊилчек айылдык аймагынын жергиликтүү бюджеттин “Социалдык коргоо” бөлүгүнүн эсебинен 25,0 миӊ сом акча каражатын бөлүү жөнүндө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган

№ 13

 

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезектеги 13-сессиясы

26.01.2024.

Токтом № 1 бюджет 2024-жыл

Эӊилчек айылдык аймагынын 2024-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган

№ 14

 

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезектеги 13-сессиясы

26.01.2024.

Токтом № 2 свободный остаток

2024-жылдын 01-январына карата Эӊилчек айылдык аймагынын жергиликтүү бюджетинде колдонулбай калган акча каражатынын калдыгын бөлүштүрүү жөнүндө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган

№ 15

 

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезектеги 13-сессиясы

26.01.2024.

Токтом № 3 Мун. менчик мулкту эсептен чыгаруу

Эӊилчек айылдык аймагынын айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчиктеги мүлктү эсептен чыгаруу жөнүӊдө жобосун бекитүү жөнүндө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган

№ 16

 

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезектеги 13-сессиясы

26.01.2024.

Токтом № 4 Муниципалдык менчик реестр

Эӊилчек айылдык аймагынын айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигинин реестрин бекитүү жөнүндө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган

№ 17

 

Эӊилчек айылдык кеӊешинин XVIII чакырылышы

Кезектеги 13-сессиясы

20.02.2024.

Токтом № 5 А.К. иш кагаздарын откоруп беруу жонундо

Биригүүнүн негизинде жаӊы уюшулуп жаткан “Кыдыр Аке айыл аймагынын жергиликтүү кеӊеши” мекемесине “Эӊилчек айылдык аймагынын айылдык Кеӊеши” мекемесинин иш кагаздарын өткөрүп берүү жөнүндө

Эӊилчек айыл өкмөтүнүн enilchek. gov.kg деген официалдуу сайтына 06.03.2024. жайгашты-рылган


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *