Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Ырыс айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

Токтомдор менен таанышуу

15.01.2022

№8/1

Жер тилкесин муниципалдык менчике алуу жөнүндө

15.01.2022

№8/2

Сасык-Булак айылындагы айыл чарба багытындагы

жерди башка категорияга которуу (трансформациялоо) жөнүндө

15.01.2022

№8/3

Жер тилкелерин ижарага берүү жөнүндө

05.02.2022

№9/2

Ырыс айыл өкмөтүнүн 2022-жылга жергиликтүү бюджетинин киреше, чыгашаларынын долбоорун жана 2023-2024-жылдарга божомолун бекитүү жөнүндө

05.02.2022

№9/3

Айыл аймагындагы МФ жерлер, айыл чарбасында пайдаланууга жараксыз болгон жана мамлекеттик суу фондунун жерлеринин ижаралык төлөмдөрүнүн өлчөмүн бекитүү жөнүндө

05.02.2022

№9/4

Турмуш тиричлик чарбасын 2022-жылга киреше, чыгаша бөлүгүн жана пайдалануу өлчөмүн бекитүү жөнүндө

05.02.2022

№9/6

Ырыс жайыт комитетинин 2022-жылга киреше, чыгаша бөлүгүн жана жайыттарды пайдалануу өлчөмүн бекитүү жөнүндө

05.02.2022

№9/8

Ырыс айылдык кеңешинин 27.10.2021-жылдагы №7/8 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

29.03.2022

№10/1

Зоналык коэффициентти белгилөө жөнүндө

29.03.2022

№10/2

Өндүрүштүк ишканалар үчүн ажыратылган жер аянттарына ижара укугун берүүнүн түрү жөнүндө

29.03.2022

№10/3

Ырыс айыл аймаыгнда үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумдарды эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү жөнүндө Типтүү жобону бекитүү жөнүндө

29.03.2022

№10/4

Ырыс айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше жана чыгаша пландарына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө

29.03.2022

№10/5

Ырыс айыл өкмөтүнүн 2023-жылга жергиликтүү бюджетинин киреше, чыгашаларынын долбоорун жана 2024-2025-жылдарга божомолун бекитүү пландарына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө

29.03.2022

№10/6

Өзгөчө кырдаалга байланыштуу акча каражатын ажыратуу жөнүндө

25.06.2022

№11/1

Жергиликтүү маанидеги “тиешелүү аймакты экономикалык өнүктүрүүнү камсыз кылуу, ошондой эле инвестициларды жана гранттарды тартуу” маселесин башкаруу тартибин бекитүү жөнүндө

25.06.2022

№11/2

“Шабнам” СПАсынын менчигиндеги ирригациялык курулмаларды Ырыс айыл аймагынын жергиликтүү жамаатынын муниципалдык менчигине өткөрүп берүү жөнүндө

25.06.2022

№11/3

Жер тилкелерин муниципалдык менчике алуу жөнүндө

25.06.2022

№11/4

Ырыс айылдык кеңешинин 5.02.2022-жылдагы №9/3 токтомун жокко чыгаруу жөнүндө

25.06.2022

№11/5

Акча каражатын ажыратуу жөнүндө

25.07.2022

№12/2

Ырыс айылына спорт комплекс куруу долбоорун каржылоо жөнүндө

25.07.2022

№12/4

Сыйлыкка сунуштоо жөнүндө

25.07.2022

№12/5

“Айыл чарба багытындагы жерлер” категриясынан “Өнөр жайдын, транспорттун, байланыштын, энергетиканын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер” категориясына которуу (трансформация) жөнүндө

15.09.2022

№13/1

Жергиликтүү курултайды чакыруу жөнүндө

29.10.2022

№14/1

Ырыс айыл өкмөтүнүн 2022-жылдын 9 айына карата аткарылган иштери жөнүндө

29.10.2022

№14/3

Ырыс айыл өкмөтүнүн иш пландарына, бюджеттин чыгымдарына  өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө