Тоң району Ак-Терек айылдык кеңешинин токтомдору


 

Токтомдун катталган күнү

 

 

Токтомдун номери

 

 

Токтомдун аталышы

 

 

4.08.2023-жыл

 

4-август Токтом № 1

 

Ак-Терек айыл аймагынын айылдык кеӊешинин тѳрагасынын орун басарын шайлоо жѳнүндѳ

 

 

 

4.08.2023-жыл

4-август Токтом № 2

 

Ак-Терек айыл аймагынын айылдык кеӊешинин туруктуу комиссиясынын курамына ѳзгѳртүү киргизүү жѳнүндѳ.

 

 

 

4.08.2023-жыл

4-август Токтом № 3

 

Ак-Терек айыл  ѳкмѳтүнүн 2023-жылдын бюджетинин чыгаша бѳлүгүнѳ ѳзгѳртүү киргизүү жѳнүндѳ.

 

 

 

4.08.2023-жыл

4-август Токтом № 4

 

2024-2025-2026 жылдарга Ак-Терек айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин болжолун бекитүү жѳнүндѳ.

 

 

 

4.08.2023-жыл

4-август Токтом № 5

Ак-Терек айыл аймагынын Кара-Коо айылынын таза суу пайдалануучуларынын мекеме жана жеке ишканаларына таза сууга болгон тѳлѳмдѳрдүн баасын бекитүү жѳнүндѳ.

 

 

4.08.2023-жыл

4-август Токтом № 6

 

Ак-Терек айыл аймагынын Кара-Коо айылынын тургуну Б.Жапаровдун арызы жѳнүндѳ.

 

 

4.08.2023-жыл

4-август Токтом № 7

 

Жер учавстокторун которуу (трансфармациялоо) боюнча сунуштама киргизүү жѳнүндѳ

 

 

4.08.2023-жыл

4-август Токтом № 8

 

«Ак-Эмгек-Тазалык» муниципалдык ишканасынын Уставын бекитүү жана мамлекеттик каттоодон ѳткѳрүү жѳнүндѳ

 

 

4.08.2023-жыл

4-август Токтом № 9

 

Кара-Коо айылындагы гаражды имараттары менен Ак-Терек айыл ѳкмѳтүнүн балансасына алуу  жѳнүндѳ

 

 

22.08.2023-жыл

 

22-август Токтом № 1

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 18.10.2022-жылдагы

№350 «Кыргыз Республикасында административдик-аймактык түзүлүшүн ѳркүндѳтүү жана региондорду ѳнүктүрүү боюнча андан аркы чаралар жѳнүндѳ» Жарлыгын жана Кыргыз Республикасынын Президентинин

Ысык-Кѳл облусундагы ыйгарым укутуу ѳкүлчүлүгүнүн 15.08.2023-ж. №318 тескемесин ишке ашыруу максатында

 

 

 

29.09.2023-жыл

 

29-сентябрь Токтом № 1

Элдик Курултайга делегаттарды шайлоо боюнча жергиликтүү жамааттардын жыйналыштарын ѳткѳрүү жѳнүндѳ

 

 

 

29.09.2023-жыл

 

29-сентябрь Токтом № 2

2023-жылдын 1-январына карата Ак-Терек айыл аймагынын атайын эсебинде калган акча каражатын кароо жѳнүндѳ

 

 

29.09.2023-жыл

 

29-сентябрь Токтом № 3

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-2024-жылдары айыл чарба багытындагы жерлердин жер салыгынан дыйкан, фермерлерди бошотуу жана жер салыгынын ордун Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети тарабынан компенсация кылуу боюнча жарлыгынын негизинде Ак-Терек айыл ѳкмѳтүнѳ республикалык бюджеттен бѳлүнгѳн 541,0 миӊ сомдун бѳлүнүшү жѳнүндѳ

 

 

29.09.2023-жыл

 

29-сентябрь Токтом № 4

 

Ак-Терек айыл аймагынын Бар-Булак айылындагы мектепке чейинки билим берүү уюмунунун тѳлѳѳчү тѳлѳмдү 800 сомдон 1000 сомго кѳтѳрүү жѳнүндѳ

 

 

29.09.2023-жыл

 

29-сентябрь Токтом № 5

 

Ак-Терек айыл аймагынын Кара-Коо  айылындагы Р.Жангазиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин директору Шамукамбет уулу Т. арызы жѳнүндѳ

 

 

29.09.2023-жыл

 

29-сентябрь Токтом № 6

 

Ак-Терек айыл аймагынын Дѳӊ-Талаа  айылындагы И.Текеев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин жамаатынын арызы жѳнүндѳ

 

 

29.09.2023-жыл

 

29-сентябрь Токтом № 7

 

Ак-Терек айыл аймагынын Кызыл-Туу  айылындагы таза суу «Туюк жар айыл суусунун» жетекчисинин Ж.Касымакуновдун арызы жѳнүндѳ

 

 

29.09.2023-жыл

 

29-сентябрь Токтом № 8

 

Ак-Терек айыл аймагынын Кара-Коо  айылындагы Р.Жангазиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин №2 корпусунун имараты Кара-Коо айылындагы №8 мектепке чейинки билим берүү уюмуна убактылуу пайдаланууга берүү жѳнүндѳ

 

 

29.09.2023-жыл

 

29-сентябрь Токтом № 9

 

Ак-Терек айыл ѳкмѳтүнүн 2023-жылдын бюджетинин чыгаша бѳлүгүнѳ ѳзгѳртүү киргизүү жѳнүндѳ

 

 

29.09.2023-жыл

 

29-сентябрь Токтом № 10

 

«Ак-Эмгек-Тазалык» муниципалдык ишканасынын 2023-жылга карата таштандыларды алуу жана айып салуу, айыл чарбага карата техникаларынын тейлѳѳ кызмат акыларына коюлган бааларын бекитүү жѳнүндѳ

 

 

29.09.2023-жыл

 

29-сентябрь Токтом № 11

 

Ак-Терек айыл ѳкмѳтүнүн 2023-жылдын бюджетинин 9 айында транспорттук каражаттарына мүлк салыгынан жана жанаша, короо жай жана багбанчылык-огород жер участокторуна мүлк салыгынан жылдык пландан ашык түшкѳн акча каражатын кароо жѳнүндѳ

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 1

 

Ак-Терек айыл аймагынын Кара-Коо айылынын тургуну Р.Бейшеналиевдин арызы жѳнүндѳ

 

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 2

Ак-Терек айыл аймагынын Бар-Булак пансионатынын ижарачыларынын ижара мѳѳнѳтү жѳнүндѳ

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 3

Ак-Терек айыл ѳкмѳтүнүн 2023-жылдын бюджетинин чыгаша бѳлүгүнѳ ѳзгѳртүү киргизүү жѳнүндѳ

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 4

ЗИЛ-130 маркасындагы автокрандын абалын кароого комиссия түзүү жѳнүндѳ

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 5

 

Ак-Терек айыл аймагынын Бар-Булак айылынын таза суу пайдалануучуларынын эреже буузуларга айып пул салуу тарифтерин жана суу пайдалануучулар менен келишим түзүүдѳ, бир сапар алынуучу  техникалык шарттамалардын ѳлчѳмүн бекитүү жѳнүндѳ

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 6

Ак-Терек айыл аймагынын Бар-Булак муниципалдык ишканасынын штаттык бирдигин бекитүү жѳнүндѳ

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 7

 

Ак-Терек айыл аймагынын табигый кырсыктан, жайындагы мѳндүрдѳн жапа чеккен дыйкандардын табигый кырсыктын кесепетине ылайык жеӊилдик берүү жѳнүндѳ

 

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 8

 

Ак-Терек айыл аймагынын Бар-Булак айылынын тургуну элге эмгеги сиӊген, Тоӊ районунун ардактуу атуулу Токтобеков Сапардын ысымын Бар-Булак таза суу муниципалдык ишканасына ыйгаруу жѳнүндѳ

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 9

 

2023-жылга айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине бирдиктүү салыктан түшүүчү акча каражатын компенсация кылуу үчүн республикалык бюджеттен бѳлүнгѳн 229,3 миӊ сомдун бѳлүнүшү жѳнүндѳ

 

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 10

Ак-Терек айыл аймагынын мүлк салыгы жѳнүндѳ

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 11

 

Ак-Терек айыл ѳкмѳтүнүн аймагында таштандыларды ташып чыгуу үчүн жыйымдардын тѳлѳмдѳрүнүн ѳлчѳмү юридикалык жактар үчүн айына 250 сомдон, жеке жактар үчүн ар бир түтүнгѳ айына 100 сомдон  бекитүү жѳнүндѳ

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 12

 

Ак-Терек айыл аймагынын Ала-Баш айылындагы элге эмгеги сиӊген, маркум «Турсунова Зыйнап эженин» ысымын фельдшердик акушердик пунктуна ыйгаруу жѳнүндѳ

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 13

 

Ак-Терек айыл аймагынын Ала-Баш айылындагы элге эмгеги сиӊген, Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери маркум «Акунсартов Кадыр Ата» ысымын 1941-1945-ж.ж. Улуу Ата Мекендик Согуштагы катышкан ардагерлерге арналган «Жеӊиш паркына» ысымын ыйгаруу жѳнүндѳ

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 14

 

Ак-Терек айыл аймагынын Ала-Баш айылынын «Жеӊиш паркынын» айланасын коруу жѳнүндѳ

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 15

 

Ак-Терек айыл аймагынын Кара-Коо айылынын эс алуу паркына LED  экран алуу жѳнүндѳ

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 16

 

Ак-Терек айыл аймагынын Кызыл-Туу айылынынМ.Жумаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин ашканасын ремонттоо жѳнүндѳ

 

 

19.12.2023-жыл

 

19-декабрь Токтом № 17

 

Ак-Терек айыл ѳкмѳтүнүн 2023-жылдын бюджетинин чыгаша бѳлүгүнүн теӊдештирүүчү грантына ѳзгѳртүү киргизүү жѳнүндѳ


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *