Elementor #3997


Күнү, айы, жылы

Номер

Аталышы

1

20.05.2018

2018-11-1 2018-11-1-1

Совет айыл өкмөтүнүн №1842 Кан участкалык шайлоо комиссиясын курамын  бекитүү жөнүндө

2

20.05.2018

2018-11-2

Совет айыл аймагындагы  «Родничок-Кан» балдар  бакчасынын  №3 имаратынын чатырын толугу менен  алмаштыруу жана  балдар ойноочу чѳӊ  залды  ремонттон  ѳткѳрүү  долбоорду колдоо  үчүн  Совет  айыл аймагынын  айыл ѳкмѳтүнүн  бюджетинен  салым  кошуу  жѳнүндѳ

3

20.05.2018

2018-11-3

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн  киреше жана  чыгашаларынын  2018-2019-2020-жылдар үчүн бюджеттин  божомолдуу долбоорун  бекитүү  жѳнүндѳ

4

20.05.20182018-11-4 2018-11-4-1

 

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн “Муниципалдык  менчикте  негизги   каражаттарды  жана  кызматтык  автоуналарды  сатуу боюнча типтуу жоболорду бекитүү”  жѳнүндѳ

 

5

20.05.2018

2018-11-5

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн  кызматтык Нива 21214 автоунаасы  жѳнүндѳ

6

24.11.2018

2018-12-1 2018-12-1-1

Кыргыз Республикасынын “Жер казынасы  жѳнүндѳ” мыйзамынын 40-беренесине  ылайык жоопкерчилиги  чектелген “Кутту-Таш” коомуна Кан  кенин иштетүү процессинде пайда  болгон коргошундун калдыктарын экинчи  жолу  кайра  иштетүү максатында  геологиялык изилдѳѳ жана  чалгындоо жүргүзүүгѳ  макулдук берүү жѳнүндѳ

7

24.11.2018

2018-12-1 2018-12-1-1

Кыргыз Республикасынын “Жер казынасы  жѳнүндѳ” мыйзамынын 40-беренесине  ылайык жоопкерчилиги  чектелген “Куньшэн горнопром” коомуна Кан  кенин кайра иштетүү максатында  геологиялык изилдѳѳ жана  чалгындоо жүргүзүүгѳ  макулдук берүү жѳнүндѳ

8

08.12.2018

2018-13-1 2018-13-1-1

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү ѳз алдынча бакаруу органдарынын бузуулар  жѳнүндѳгү  иштерди  кароо  боюнча комиссиянын курамын жана комиссиялар тууралуу типтуу жобону бекитуу

9

08.12.2018

2018-13-2 2018-13-2-1

Жоопкерчилиги чектелген “Кунь-шэн горнопром” коому тарабынан 2019-жылга  карата 12 ѳтѳ  жакыр  үй-бүлѳлѳргѳ  жана  6 майып  үй-бүлѳлѳргѳ  коммуналдык  кызмат кѳрсѳтүүлѳрдѳн  женилдик  алуучу  атуулдардын тизмесин бекитүү

10

14.12.20182018-14-1 2018-14-1-0 2018-14-1-1 2018-14-1-2 2018-14-1-3 2018-14-1-4 2018-14-1-5 2018-14-1-6

 

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин2018-жылга аткарылышы жана 2019-жылга  бюджетин 2020-2021-жылдар үчүн бюджеттин божомолун бекитүү  жѳнүндѳ

11

14.12.2018

2018-14-2 2018-14-2-0

 Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

12

14.12.2018

2018-14-3

“Калктуу конуштарды  экономикалык пландаштыруу зоналарынын ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ жараша  белгиленген калктуу конуштардын жерлерин пайдалануу үчүн  же салыгынын диференциялоочү базалык ставкасынын  коэфициенттин бекитүү

13

14.12.2018

2018-14-4

Совет айыл ѳкмѳтүнүн аймагында жайгашкан  үй-бүлѳ  тибиндеги  “Кут кадам”  балдар  үйүнѳ үй салуу үчүн  жер  ажыратып берүү  жѳнүндѳ

14

25.12.2018

2018-15-1 2018-15-1-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

15+

09.07.2019

2019-16-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн киреше жана чыгашаларынын 2020-2021-2022-жылдар үчүн бюджеттин божомолдуу долбоорун бекитүү  жѳнүндѳ

16

16.07.2019

 

2019-17-1

 Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн жер фонду инвентаризациялоо жана калктуу конуштардын чек арасын тактоо материалдарды бекитүү жѳнүндѳ

17

09.09.2019

2019-17-2

Кадамжай райондук эмгек  жана социалдык ѳнүгүү башкармалыгынын социалдык жактан кызмат кѳрсѳтүү боюнча  типтүү келишимди бекитүү жѳнүндѳ

 

18

09.09.2019

2019-17-3

Кадамжай райондук  салык  башкармалыгынын кызмат кѳрсѳтүү боюнча  типтүү келишимди бекитүү жѳнүндѳ

19

09.09.2019

2019-17-4

Кадамжай райондук жарандык абалды катто  башкармалыгынын жарандык абалды каттоо кызмат кѳрсѳтүү боюнча типтүү келишимди бекитүү жѳнүндѳ

20

18.11.2019

2019-18-1 2019-18-1-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

21

04.12.2019

2019-19-1 2019-19-1-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

22

16.12.20192019-20-1 2019-20-1-1,2 2019-20-1-3

 

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

23

16.12.2019

2019-20-2 2019-20-2-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

24

16.12.2019

2019-20-3

“Калктуу конуштарды  экономикалык пландаштыруу зоналарынын ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ жараша  белгиленген калктуу конуштардын жерлерин пайдалануу үчүн  же салыгынын диференциялоочү базалык ставкасынын  коэфициенттин бекитүү

25

31.12.2019

2019-21-1 2019-21-1-0 2019-21-1-1,1 2019-21-1-1,2 2019-21-1-1,3 2019-21-1-2

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин 2019-жылга аткарылышы жана 2020-жылга  бюджетин 2021-2022-жылдар үчүн бюджеттин божомолун бекитүү  жѳнүндѳ

26

20.02.2020

2020-22-1

Совет айыл өкмөтүнүн №1842 Кан участкалык шайлоо комиссиясын курамын  бекитүү жөнүндө

27

24.03.2020

2020-23-1 2020-23-1-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

28

24.03.2020

2020-23-2 2020-23-2-0

“Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн  2020-жылдын 17- мартындагы  “Кыргыз Республикасынын аймагында  коронавирус инфекциясын (COVID-19) пайда  болуу  жана жайылтуу коркунучун алдын алуу максатында 2020-жылдын 22- мартынан  Кыргыз Республикасында ѳзгѳчѳ кырдаал режими киргизилгендигине байланыштуу Совет  айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн аймагында тартипти сактоо максатында спиртик ичимдиктерге чектѳѳ киргизүү жѳнүндѳ»

29

03.05.2020

2020-24-1 2020-24-1-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

30

03.05.2020

2020-24-2 2020-24-2-1,1 2020-24-2-1,2 2020-24-2-1,3 2020-24-2-1,4 2020-24-2-1,5

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин  2021-2022-2023-жылдар үчүн бюджеттин божомолун бекитүү  жѳнүндѳ

31

03.05.2020

2020-24-3

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн аймагындагы  маданият  үйүнүн  аймагынына  жаштарга  жана балдарга  шарттарды түзүү максатында  “волейбол, баскетбол жана  балдар ойноочү аянтчаларды  куруу”  долбоорду колдоо үчүн Совет айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин салым кошуу жѳнүндѳ

32

02.12.2020

2020-25 2020-25-1,2 2020-25-3,4

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

33

02.12.20202020-26

 

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн аймагындагы  маданият  үйүнүн  аймагынына  жаштарга  жана балдарга  шарттарды түзүү максатында  “маданият үйүн жарыктаныруу жана айланасына брусчатка бастыруу” долбоорду колдоо үчүн Совет айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин салым кошуу жѳнүндѳ

34

02.12.2020

2020-27

Совет айыл аймагындагы №21 Кан орто  мектебинин 1-4 класска  чейинки окуучулар окуган имараттын капиталдык ондоо үчүн акча каражаттын болуштуруу жѳнүндѳ

35

02.12.2020

2020-28 2020-28-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

36

28.12.2020

2020-29 2020-29-0

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин  2021-2022-2023-жылдар үчүн бюджеттин божомолун бекитүү  жѳнүндѳ

37

28.12.2020

2020-30 2020-30-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн  2021-2022-2023-жылдар үчүн Социалдык ѳнүгүү Программасын бекитүү  жѳнүндѳ

38

15.02.2021

2020-30-1

Совет айыл өкмөтүнүн №1842 Кан участкалык шайлоо комиссиясын курамын  бекитүү жөнүндө

39

30.03.2021

2021-32 2021-32-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

40

15.05.2021

2021-1

Совет айыл  аймагынын айылдык  кеӊешинин тѳрагасын шайлоо жѳнүндѳ

41

15.05.2021

2021-2

Совет айыл  аймагынын айылдык  кеӊешинин тѳрагасынын орун басарын шайлоо жѳнүндѳ

42

01.06.2021

2021-3,7

Совет айыл  аймагынын айылдык  кеӊешинин туруктуу комиссияларды бекитүү жѳнүндѳ

43

09.06.20212021-4

 

Совет айыл аймагынын тургуну Досатов Жанболот Мамасыдыковичтин №28 ҮБТ уна тез жардам  машина катары  алып берген Дамас женил унааны  мыйзамдаштыруу жѳнүндѳ

44

17.08.2021

2021-5

ЖЧК “Геопроф” ишканасынын 2021-жылдын 14-августундагы  №14 кайрылуу каттын кароо жѳнүндѳ

45

02.12.2021

2021-6

Совет айыл аймагындагы  айыл ѳкмѳтүнүн имаратынын чатырын жана сырттын капиталдык  оӊоо жана  “Родничок –Кан”  балдар бакчасынын имаратынын чатырын, сыртын капиталдык  ондоо үчүн акча  каражытын бѳлүштүрүү жѳнүндѳѳ

46

12.01.2022

2022-7 2022-7-0 2022-7-1 2022-7-2 2022-7-3 2022-7-4

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин 2021-жылга аткарылышы жана 2022-жылга  бюджетин 2023-2024-жылдар үчүн бюджеттин божомолун бекитүү  жѳнүндѳ

47

12.01.2022

2022-8 2022-8-0 2022-8-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин Совет айыл аймагында жайгашкан  үй-бүлѳ  тибиндеги  “Кут кадам”  балдар  үйү  жѳнүндѳ

48

12.01.2022

2022-9

“Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн Жаштарынын ѳнүгүү планын ПСРге киргизүү” жѳнүндѳ

49

12.01.2022

2022-10

“Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн аймагында артизиан суу чыгаруу” жѳнүндѳ

50

06.07.2022

2022-11 2022-11-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

51

06.07.2022

2022-12 2022-12-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

52

12.08.2022

2022-13 2022-13-1,1 2022-13-1,2 2022-13-1,3 2022-13-1,4

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы  №54 “Кыргыз Республикасында  үй-бүлѳлүк салтанаттарды  жана маркумду эскерүү урп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар” жѳнүндѳгү жарылыгын ишке ашыруу үчүн жобону бекитүү жѳнүндѳ

53

15.09.2022

2022-14 2022-14-1

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн  2022-жылга карата Социалдык-экономикалык ѳнүгүү планына ѳзгѳртүүлѳрдү толуктоолордү киргизүү жѳнүндѳ.

54

15.09.2022

2022-15 2022-15-0 2022-15-1 2022-15-2

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 15-августундагы   “Элдик курултайды  чакыруу жѳнүндѳгү” №284  жарылыгын аткаруу жана жергиликтүү курултайды уюштуруу жѳнүндѳ

55

15.09.2022

2022-16 2022-16-1,2

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ

56

15.09.2022

2022-17 2022-17-1,2,3

Совет айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн бюджетине  ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жѳнүндѳ


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *