Ысык-Ата районунун Красная Речка айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун

катталган күнү

Токтомдордун номери

Токтомдордун аталышы

06.08.2022 ж

2022_11.V

Октябрь көчөсүн учурдагы жарыктандыруу ондоо иштерине бош калган каражаттан   кошумча катары  каражат бөлүү жөнүндө

06.08.2022 ж

2022_12.V

Красная Речка айылдык кенешинин 2021-жылдын 29-октябрындагы №24/VI «Красная Речка айыл ѳкмѳтүнүн аймагында жекечче жер участогун бекитүү нормасын белгилѳѳ жѳнүндѳ» токтомуна ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү жѳнүндѳ

06.08.2022 ж

2022_13.V

Красная Речка айылдык аймагынын Айылдык коомчулуктун       инвестициялык ассоциациясын уставын бекитүү жөнүндө

06.08.2022 ж

2022_14.V

Коомчулуктун айылдарынын инвестициялык ассоциациясын каттоо жөнүндө

06.08.2022 ж

2022_15.V

Эксковаторго айдоочуу катары  кошумча штат бекитүү жөнүндө

17.08.2022 ж

2022_16.VI

Баатыр Канай уулу Байтик баатырдын 200-жылдыгына карата иш-чараларды даярдоого жана ѳткѳрүүгѳ  акча каражат бѳлүү жѳнүндѳ

17.08.2022 ж

2022_17.VI

Красная Речка айыл ѳкмѳтүнүн балансына эксковаторду кабыл алуу жѳнүндѳ

17.08.2022 ж

2022_18.VI

Айылдык жамаатынын инвестициялык ассоциациясын каттоо жѳнүндѳ

14.10.2022 ж

2022_19.VII

Красная Речка айыл аймагынын жергиликтүү Курултайын өткөрүсүн уюштуруу жөнүндө

14.10.2022 ж

2022_20.VII

Красная Речка айыл аймагынын  айыл чарба  чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына белгиленген тартипте мөөнөтсүз пайдаланууга берилген Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин  ижарага берүүнүн шарттары жана тартиби жөнүндө

14.10.2022 ж

2022_21.VII

Мамлекеттик фонддогу айыл чарба жерлеринин 50 пайызын Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министирлигине өткөрүп берүү жөнүндө

14.10.2022 ж

2022_22.VII

Красная Речка айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинин чыгаша бѳлүгүн ѳзгѳрүшүнѳ байланыштуу 2022-жылга бюджеттин сметасын тактоо жѳнүндѳ