Рубрика: Баткенская область

 • Баткен облусунун Кадамжай районундагы Көтөрмө айылдык кеңешинин токтомдору

  № Токтомдун кабыл алынган күнү Токтомдун номери                                     Токтомдун аталышы Токтомдор менен таанышуу 1 16.02.2024-ж №34/1 Айыл аймагындагы «Кайнар-Булак» , «Улукбек» таза суу пайдалануучулар  асоцассиясынын, Молдо Нияз атындагы  СПА нын жана жайыт комитетинин    мүлктөрүн айыл өкмөттүн муниципалдык менчигине өткөрүү жөнүндө.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2 16.02.2024-ж №34/2 Кескен-Таш айылындагы А. Жапаровага берилген 10 га жер аянтынын…

 • Баткен облусу Лейлек районунун Бешкент айылдык кеңеши, Токтомдор

  № Са-ны Чакы-рылы-шы    Күнү,     айы,    жылы Сессия Но-мер                       Аталышы 1 1 VII 15.11.2023 14-отурум токтом 78 Бешкент айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрүнүн 2023-жылдын тогуз айдын ичинде аткарылышы жөнүндө 2 1 VII 15.11.2023 14-отурум токтом 81 Бешкент айыл аймагындагы көбөйүп бара жаткан өзгөчө коркунучтуу болгон кутурма оорусунун алдыны алуу жана…

 • Кадамжай району Уч-Коргон айылдык кеңеши, Токтомдор;

  № Кенештин Чак-шы Кезектеги отурум Куну,айы, жылы Номер Аталышы Жергиликтүү сайттын аталышы жана жарыяланган күнү 1.        VII XIX сессия 26.12.2023ж 19-1 Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 20-октябры № 123 “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамынын 54-беренесинин 4-пунктуна ылайык, Уч-Коргон айыл аймагындагы иштин жалпы абалы, жергиликтүү бюджетти аткаруу жана муниципалдык менчикти пайдалануу, аймакты социалдык-экономикалык…

 • Кадамжай району Көтөрмө айылдык кеңешинин токтомдору

  № Токтомдун кабыл алынган кн Токтомдун номери                                     Токтомдун аталышы 1 01.02.2024-ж 33_1 Мектеп окуучуларына кичи автобус сатып алууга каражат кароо жөнүндө                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2 01.02.2024-ж 33_2 Кызыл-Булак айылындагы элдин демилгеси менен курулуп жаткан спорт залдын чатырын жабууга Кадамжай ънктр\  фондуна даярдалган долбоорду колдоо жөнүндө                              3 01.02.2024-ж 33_3 Кътърмъ айыл аймагындагы Молдо Нияз атындагы…

 • Кадамжай району Көтөрмө айылдык кеңкеши, токтомдор

  № Токтомдун кабыл алынган кн Токтомдун номери                                Токтомдун аталышы 1 18.01.2024-ж 32_1 Айыл аймагындагы жер салыгы боюнча жеёилдиктерден пайдалануучу  атуулдардын тизмесин бекит\ жънндъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2 18.01.2024-ж 32_2 Кескен-Таш айылындагы А.Жапаровага ижарага берилген 10 га жер аянтынын ижара акысын бекит\н кароо жөнүндө.                                                     3 18.01.2024-ж 32_3   Гайрат айылындагы Бадиш мрзъснъ жаандан тосуучу чатыр…

 • Баткен облусунун Кадамжай районундагы Көтөрмө айылдык кеңешинин токтомдору

  № Токтомдун кабыл алынган күнү Токтомдун номери                                Токтомдун аталышы Токтомдор менен таанышуу 1 12.01.2024-ж 31/1  Көтөрмө айылдык Кеңешинин жана туруктуу комиссияларынын 2024-жылга карата түзүлгөн  иш планын бекитүү жөнүндө.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 12.01.2024-ж 31/2 Кызыл-Булак айылынын Жаңы-Айыл участкасынан  мүрзөгө жер аянтын трансформациялоо  жөнүндө.              3 12.01.2024-ж 31/3   Кескен-Таш айылынан  жер аянтын   трансформациялоо  жөнүндө.                                                                                                                                                                              …

 • Кадамжай району Орозбеков айылдык кеңеши, токтомдор

  Токтомдун катталган күнү Токтомдун номери Токтомдун аталышы 20.01.2024 2024_147 2024_147_тиркеме 1 2024_147_тиркеме 1_1 2024_147_тиркеме 1_2 2024_147_тиркеме 1_3 2024_147_тиркеме 1_4 2024_147_тиркеме 1_5 2024_147_тиркеме 1_6 2024_147_тиркеме 1_7 2024_147_тиркеме 1_8 2024_147_тиркеме 1_9 2024_147_тиркеме 1_10 2024_147_тиркеме 1_11 2024_147_тиркеме 1_12 2024_147_тиркеме 1_13 2024_147_тиркеме 1_14 2024_147_тиркеме 1_15 2024_147_тиркеме 1_16 2024_147_тиркеме 1_18 2024_147_тиркеме 1_19 2023-жылдын жыйынтыгы боюнча Орозбеков айыл аймагынын социалдык-экономикалык өнүгүү…

 • Кадамжай району Көтөрмө айылдык кеңеши токтомдор

  № Токтомдун кабыл алынган кн Токтомдун номери                                Токтомдун аталышы 1 12.01.2024-ж 31_1  Кътърмъ айылдык Кеёешинин жана туруктуу комиссияларынын 2024-жылга карата тзлгън  иш планын бекит\ жънндъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 12.01.2024-ж 31_2 Кызыл-Булак айылынын Жаёы-Айыл участкасынан  мрзъгъ жер аянтын трансформациялоо  жънндъ             3 12.01.2024-ж 31_3   Кескен-Таш айылынан  жер аянтын   трансформациялоо  жънндъ                                                                                                                                                                             4 12.01.2024-ж 31_4 Кътърмъ…

 • Кадамжай району Көтөрмө айылдык кеңешинин токтомдору

  № Токтомдун кабыл алынган кн Токтомдун номери                                Токтомдун аталышы 1 08.12.2023-ж 30_1 30_1-1 Кътърмъ айыл аймагынын “Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу жънндъ Жобону бекит\ жънндъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 08.12.2023-ж 30_2 Кътърмъ айыл аймагынын “Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу жъндъ                         3 08.12.2023-ж 30_3 30_3-1 Кътърмъ айыл ъкмътнн бюджетине ъъгърт\лърд жана толуктоолорду киргиз\ жънндъ                                                                                                                                                                                   4 08.12.2023-ж 30_4…

 • Кадамжай району Уч-Коргон айылдык кенешинин токтомдору

  № Кенештин Чак-шы Кезектеги отурум Куну,айы, жылы Номер Аталышы Жергиликтүү сайттын аталышы жана жарыяланган күнү 1.        VII XVIII сессия 30.10.2023ж 18-1 Уч-Коргон айыл аймагынын бүтүндүүгүн сактап, Чаувай айыл өкмөтүнү Уч-Коргон айыл аймагынын курамына кошуу жөнүндөгү Башкы 12.12.2023ж 2.        VII XVIII сессия 30.10.2023ж 18-2   Уч-Коргон айылдык кеңешинини VII чакырылышынын 2023- жыл 25-майындагы кезексиз…