Кемин районунун Кичи- Кемин айылдык Кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдордун номери

Токтомдун аталышы

1

2024-ж 11-май

Токтом 3-1

Кичи-Кемин айыл аймагынын Кичи-Кемин айылдык Кеңешинин бириккен айыл ѳкмѳттѳрүнүн кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкктѳрдү ѳткѳрүп алуу боюнча

 

2

2024-ж 11-май

Токтом 3-2

Кичи-Кемин айыл аймагынын Кичи-Кемин айылдык Кеңешинин бириккен айыл ѳкмѳттѳрүнүн кыймылдуу мүлктѳрдү бѳлүштүрүү боюнча

 

3

2024-ж 02-апрель

Токтом 5-1

Чүй облусунун Кемин районунун Кичи- Кемин айыл аймагында 2024-жылдын 28-мартында катуу шамалдын кесепетинен, жабыркаган социалдык имараттардын чатырларларын учуруп кеткендигине байланыштуу оӊдоп түзөө боюнча

4

2024-ж 02-апрель

Токтом 5-2

Утверждение состава постоянных комиссий Кичи- Кеминского айыльного Кенеша

 

5

2024-ж 02-апрель

Токтом 5-3

Коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, айыл жерлерине кам көрүү жана кыртыштын асылдуулугун сактоо зарылдыгын эске алуу боюнча

 

6

2024-ж 02-апрель

№5/3

О необходимости обеспечения общественной безопастности, ухода за сельскими территориями и сохранения плодородия почвы

7

2024-ж  02-апрель

Токтом 5-4

Чүй облусунун Кемин районунун Кичи- Кемин айыл аймагында 2024-жылдын 28-мартында катуу шамалдын кесепетинен, жабыркаган аз камсыз болгон социалдык паспорту бар он эки үй бүлөөгө жардам көрсөтү боюнча

8

2024-ж 18-апреляТоктом 6-2

 

 Утверждение дополнительной сметы по расходной части

9

2024-ж  25-апрель

Токтом 7-1

Чүй облусунун Кемин районунун Кичи- Кемин айыл аймагында 2024-жылдын 23-апрелиндеболгон жаандын кесепетинен ташкынды суулар пайда болуп зыян келген жер тилкелерин жана там турак жай сарайларга келтирилген чыгымдарды тактоо боюнча

11

2024-ж 25- апреля

Токтом 7-2

О согласии на выделение земельного участка для ОсОО “Шебер- Тоо”

12

2024-ж 13- май

Токтом 8-1

Бишкек –Нарын- Торугарт жол жээгинде жайгашкан Муниципалдык ашкана соода комплексинин алдына жеңил конструкциядагы кичи ашканаларды кууруга эзкиздик доолбор жазатуу боюнча жана “Карабек уулу Жантай Хандын”эстелигинин жанына, “Достук” кафесинин күн чыгыш тарабына Даарат кана кууруга архитектуралык техникалык кортундусун алуу боюнча

13

2024-ж 20-май

Токтом 9-1

В рамках строительных мероприятий на территории Кичи- Кеминского айыл аймака, Кеминского района на 2024 год. «О строительстве котельной для основной школы в селе Алтымыш и общеобразовательной средней школе им. А. Койгелдиева в селе Бейшеке», находящиеся на территории Кичи-Кеминского айылного аймака

 

14

2024-ж 20-май

№9/1

2024-жылга Кемин районунун Кичи-Кемин айыл аймагы боюнча курулуш иштеринин алкагында Кичи- Кемин айыл аймагында жайгашкан “Алтымыш айылындагы негизги мектепке жана Бейшеке айылындагы А.Койгелдиев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебине откана куруу” жөнүндө

15

2024-ж 20-май

Токтом 9-2

В соответствии с планом реализации работ Кичи-Кеминского айыл окмоту

на 2024 год: «О финансировании ремонта водопроводной системы с заменой труб в селе Кичи-Кемин»

 

16

2024-ж 20-май

№9/2

2024-жылга Кичи- Кемин айыл өкмөтүнүн иш планына ылайык “Кичи- Кемин айылында суу түтүктөрүн алмаштыруу менен оңдоону каржылоо” жөнүндө