Баткен облусунун Кадамжай районундагы Орозбеков  айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун кабыл
алынган күнү

Токтомдун номери

                

                   Токтомдун аталышы

Токтомдор менен таанышуу

1

18.04.2024-ж

№10

Орозбеков айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн муниципалдык ишканасын түзүү жөнүндө.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2

18.04.2024-ж

№11

Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекетти ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө типтүү келишимди бекитүү жөнүндө.            

3

18.04.2024-ж

№12

Орозбеков айылынын Геологдор көчөсүнө төмөнкү басымдагы газ түтүктөрүн тартууга уруксат берүү жөнүндө.

4

18.04.2024-ж

№14

Орозбеков айылынын Орозбеков, Жеңиш жана Бөкөнбаев көчөлөрүнө төмөнкү басымдагы газ түтүктөрүн тартууга уруксат берүү жөнүндө.

5

18.04.2024-ж

№15

Орозбеков айыл аймагынын  чек арасынын схематикалык картасына жана ага тиркелген чек ара баяндамасына макулдук берүү жөнүндө.

6

18.04.2024-ж

№16

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүүдө конкурс өткөрүү, аукционго  коюу боюнча түзүлгөн комиссиянын курамын жана  регламентин бекитүү жөнүндө.

7

18.04.2024-ж

№17

Орозбеков айылдык кеңешине техникалык тейлөө персоналы штаттык бирдигин киргизүү жөнүндө.

8

18.04.2024-ж

№18

Күлдү айылынын Мамажанов көчөсүнө  төмөнкү басымдагы газ түтүктөрүн тартууга уруксат берүү жөнүндө.

9

18.04.2024-ж

№19

Орозбеков айыл аймагынын Ак-Шыбак участкасынан 15 га кайрак айдоо жерин ижарага берүү жөнүндө.

10

18.04.2024-ж

№20Орозбеков айыл аймагынын Кызыл-Булак, Ак-Кыя, Гайрат, Кескен-Таш жана Кара-Шоро айылдарынын кырдаалдык план менен башкы пландарын бекитүү үчүн башкы планга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө макулдук берүү жөнүндө.

11

29.04.2024-ж

№21

Орозбеков айылдык кеңешинин депутаты
 Ө. Ысыраыловдун  арызы жөнүндө.

12

29.04.2022-ж