Кадамжай району Уч-Коргон айылдык кенешинин Токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтом №

Токтомдун аталышы

1.       

28.03.2024ж

2-1

Үч-Коргон айылдык кеңешинин төрагасы Б.Юрсуновтун жазган арызы жөнүндө.

 

2.       

28.03.2024ж2-2

 

Кыргыз Республикасынын 2022-жылы 6-сентябрындагы  “Улуттук тазалык күнү жана 2023-2025-жылдар мезгилинде тирикчилик калдыктарын иштетүү жана натыйжалуу инфраструктура жөнүндө” №305 Жарлыгын негизинде Уч-Коргон айыл өкмөтүнүн 2024-жылга карата түзүлгөн иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө

3.       

28.03.2024ж

2-3

“Баткен облустунда айылдарды ичүүчү суу менен камсыздоону жана санитарияны жакшыртуу” долбоорунун алкагында Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу менен Уч-Коргон айыл аймагынын айыл өкмөтү менен түзүлгөн макулдашууну бекитүү жөнүндө.

 

4.       

28.03.2024ж2-4

 

Статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча жергилитүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө типтүү келишимин бекитүү жөнүндө

5.       

12.04.2024ж

3-1

Үч-Коргон айылдык кеңешинин төрайымы  жөнүндө

6.       

12.04.2024ж

3-2

Үч-Коргон айыл аймагынын Чаувай айылындагы муниципалдык  бүт-кийим тигүү цехин ачуу жөнүндө.

7.       

12.04.2024ж

3-3

Үч-Коргон айыл аймагында кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу жана айыл өкмөтүнүн башкаруучулук ишинин натыйжалуулугун  жогорулатуу боюнча Жумуштуу Топ жөнүндө Жобону  бекитүү.

8.       

12.04.2024ж

3-4

«Үч-Коргон айыл аймагында кызмат корсотуулорду уюштуруу жана айыл окмотунун башкаруучулук ишин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча жумушчу топ жонундо” жобону бекитуу.

 

9.       

12.04.2024ж

3-5

Үч-Коргон айыл аймагында “Үч-Коргон муниципалдык ишканасынын Уставын” бекитүү жөнүндө.

10.   

18.04.2024ж

4-1

Үч-Коргон айыл аймагынын административдик чек арасынын схемалык картасын макулдашуу жөнүндө