Кемин районунун Чоң-Кемин  айылдык кеңешинин токтому


    Токтомдун

     чыккан

      күнү

    Токтомдун

       номери

         Токтомдун аталашы

1

 

 

 

 

2

22.02.2024-жыл

 

 

 

 

06.04.2024-жыл

Токтом кыргыз тил

 

 

 

 

Токтом кыргыз тил 2

“Чүй облусунун Кемин районунун Чоң-Кемин айыл аймагынын Чоң-Кемин айылдык кеңеши”мекемесин түзүү жɵнүндɵ

 

 

Ченемдик укуктук актылары мамлекеттик

 тилде кабыл алуу