Баткен облусунун Кадамжай районундагы Орозбеков айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун кабыл
алынган күнү

Токтомдун номери

                

                   Токтомдун аталышы

Токтомдор менен таанышуу

1

07.03.2024-ж

№5

“Орозбеков айыл аймагынын айылдык  кеңеши” мекемеси айылдык кеңешин түзүү жөнүндө.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2

07.03.2024-ж

№6

Орозбеков айыл аймагынын айылдык  кеңешинин регламентин кабыл алуу  жөнүндө.               

3

07.03.2024-ж

№7

“Орозбеков айыл аймагынын айыл өкөмтү” мекемеси айыл өкмөтүн түзүү жөнүндө.

4

07.03.2024-ж

№8

Орозбеков айылдык кеңешинин 2024-жылга карата иш планын бекитүү жөнүндө.

5

07.03.2024-ж

№9

Орозбеков айылдык кеңешинин туруктуу комиссияларын түзүү жана төрагаларын шайлоо  жөнүндө.