Кадамжай району Исхак-Полотхан айылдык кенеши, Токтомдор


Саны

Чакыры-лыш

Дата

Сессия

Номер

Аталышы

Сайтка жарыяланган

датасы

1

1

VII

28.03.2024

XXХV

№117

Исхак-Полотхан айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн муниципалдык ишканасын түзүү жөнүңдө 

 

2

1

VII

28.03.2024

XXХV

№118

Исхак-Полотхан айыл аймагында тазалык, көрктөндү   рүү эрежелерин бекитүү  жөнүңдө

 

3

1

VII

28.03.2024

XXХV

№119

Атайын техника сатып алууга макулдук берүү жөнүндө

 

 

4

1

VII

28.03.2024

XXХV

№120

Исхак-Полотхан айыл аймагынын айыл өкмөтү мекемесинин  жобосун бекитүү жөнүндө

 

5

1

VII

28.03.2024

XXХV

№121

Шараев Курсандын арызы жөнүндө

 

 

6

1

VII

28.03.2024

XXХV

№122

Канда БСР нин аймагын кеңейтүү жөнүндө

 

7

1

VII

28.03.2024

XXХV

№123

Б.Примов жана Достук орто мектептерине ысык тамак уюштуруу жөнүндө.

 

8

1

VII

28.03.2024

XXХV

№124

Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жетекчиси менен эсепчисине эмгек акысын  жогорулатуу жөнүндө.

 

9

1

VII

28.03.2024

XXХV

№125

Замирбек Кожоновдун арызы жөнүндө