Баткен облусу Лейлек району Бешкент айылдык кеңеши, Токтомдор


Са-ны

Чакы-рылы-шы

   Күнү,

    айы,

   жылы

Сессия

Но-мер

                      Аталышы

1

12

VII

25.01.2024

16-отурум

токтом №90 стр 1 токтом №90 стр 2 №90 тиркеме 1 стр. 1 №90 тиркеме 1 стр. 2 №90 тиркеме 2 стр. 1 №90 тиркеме 2 стр. 2 №90 тиркеме 3 №90 тиркеме 4 №90 тиркеме 5 №90 тиркеме 6 №90 тиркеме 7 №90 тиркеме 8

Бешкент айыл өкмөтүнүн  2023-жылдын бюджетинин  аткарылышы  жана 2024-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө

2

6

VII

25.01.2024

16-отурум

токтом №92 №92 тиркеме 1.стр 1 №92 тиркеме 1.стр 2 №92 тиркеме 1.стр 3 №92 тиркеме 1.стр 4 №92 тиркеме 1.стр 5

Бешкент айыл өкмөтүнүн  2024-жылга туруктуу өнүктүрүу прогаммасынын түзүлгөн иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө

3

1

VII

25.01.2024

16-отурум

токтом №93

Бешкент айыл аймагынын айыл тургундарынын  жер улушун категориясын өзгөртүүгө  макулдук берүү жөнундө

4

1

VII

25.01.2024

16-отурум

токтом №94

Долбоорго салым кошуу боюнча жергиликтүү бюджеттин эсебинен акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө

5

1

VII

25.01.2024

16-отурум

токтом №95

Долбоорго салым кошуу боюнча жергиликтүү бюджеттин эсебинен акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө

6

1

VII

19.03.2024

17-отурум

токтом №96

Бешкент айыл аймагына караштуу “Эски-Оочу»айылынын аталышын өзгөртүү жөнүндө