Чүй районунун Бурана айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдор дун катталган күнү

Токтом дордун номери

Жергиликтүү кеӊештин кабыл алынган токтомдорунун аталышы

Жарыяланган сайттын аталышы жана күнү

1

09.02.2024ж.

Токтом

Токтом 1

Дөӊ-Арык айылына ФАП курууга өздүк салымдан акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө

www.gamsumo.gov.kg

сайты 11.03.2024ж.

2

09.02.2024ж

Токтом 2

2024-жылга жергиликтүү бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүн бекитүү жөнүндө

www.gamsumo.gov.kg

сайты 11.03.2024ж.

3

09.02.2024ж

Токтом 3

Бурана айыл аймагынын Дөӊ-Арык, Мээнеткеч,Бурана,Алга айылдарына генералдык планына схемалык өзгөртүү киргизүү жөнүндө

www.gamsumo.gov.kg

сайты 11.03.2024ж.

4

09.02.2024ж

Токтом 4

Бурана айыл өкмөтүнүн  2024-жыл үчүн социалдык-экономикалык өнүгүүнүн иш пландарын бекитүү жөнүндө

www.gamsumo.gov.kg

сайты 11.03.2024ж.

5

09.02.2024ж

Токтом 5

Бурана айыл өкмөтүнүн эски имараты жөнүндө

www.gamsumo.gov.kg

сайты 11.03.2024ж.

6

09.02.2024ж

Токтом 6

Бурана айыл өкмөтүнө караштуу кайра бөлүштүрүү фондунун (ФПС) жерлеринин тооруктун биринчи баштапкы баасы жана кадамдык көтөрүм бааларын кабыл алуу тартиби жөнүндө

www.gamsumo.gov.kg

сайты 11.03.2024ж.

7

09.02.2024ж

Токтом 7

Калча атындагы орто мектебине акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө

www.gamsumo.gov.kg

сайты 11.03.2024ж.

8

09.02.2024ж

Токтом 8

Бурана айыл өкмөтүнүн балансындагы кырмандагы бастырма жөнүндө

www.gamsumo.gov.kg

сайты 11.03.2024ж.

9

09.02.2024ж

Токтом 9

Бурана айыл өкмөтүнүн бюджетинин 2024-жылга  калдык болуп  калган 7 743 523 сом акча каражаты  жөнүндө

www.gamsumo.gov.kg

сайты 11.03.2024ж.

10

09.02.2024ж

токтом 10

Бурана айыл аймагы боюнча К-З зоналдык коэффициентинин калктуу конуштун экономикалык-пландоо зоналарынын өзгөчөлүктөрүнө жараша өлчөмүн бекитүү жөнүндө

www.gamsumo.gov.kg

сайты 11.03.2024ж.

11

09.02.2024ж

Токтом 11

Бурана айыл аймагындагы Демилгелерди колдоо фондуна 100 000 миӊ сом акча каражатын бөлүү жөнүндө

www.gamsumo.gov.kg

сайты 11.03.2024ж.

12

09.02.2024ж

токтом 12

Социалдык коргоо программасын ишке ашырууга жергиликтүү бюджеттен 200 000 миӊ сом акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө

www.gamsumo.gov.kg

сайты 11.03.2024ж.

13

09.02.2024ж

Токтом 13

Нооруз майрамына карата жергиликтүү бюджеттен 200 000 миӊ сом акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө

www.gamsumo.gov.kg

сайты 11.03.2024ж.

14

09.02.2024ж

Токтом 14

Бурана айылдык кеӊешинин өндүрүшүнө керектүү каражаттарга жергиликтүү бюджеттен 150 000 (жүз элүү миӊ)сом акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө

www.gamsumo.gov.kg

сайты 11.03.2024ж.

15

09.02.2024ж

Токтом 15

Катуу тиричилик таштандыларын чыгаруу иштерине жергиликтүү бюджеттен 200 000  (эки жүз миӊ) сом  акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө

www.gamsumo.gov.kg

сайты 11.03.2024ж.