Ысык-Ата районунун Ивановка айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

  1.  

11.01.2024

2024_179

«Ивановка айыл өкмөтүнүн  2024-2026-жылдарга жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн долбоорун бекитүү тууралуу»

  1.  

11.01.2024

2024_180

“Ивановка айыл өкмөтүнүн 2024-жылга бюджетин бекитүү, 2023-жылдын бюджетин аткаруу жыйынтыгы жана 2025-2026 жылдарга бюджеттин болжолу жөнүндө”

  1.  

11.01.2024

2024_181

«2022-жылдын 4-февралындагы “Таштандыларды чыгаруу кызматына тарифтерди бекитүү жөнүндө № 38/VІII-29 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»

  1.  

11.01.2024

2024_182

«Жеке жактардын менчигине берилүүчү жер участокторунун чектик өлчөмдөрүн аныктоо жөнүндө»

  1.  

07.02.2024

2024_183

«Ивановка айыл аймагындагы жер участогун картөшкөнү кайра иштетүү жана сактоо үчүн өнөр жай объектисин курууга которуу жөнүндө»

  1.  

07.02.20242024_184

 

«Кыргыз Республикасында административдик-аймактык реформа жүргүзүү мезгилинде ЖТК жер участокторун бөлүп берүүнүн тартиби жөнүндө»

  1.  

07.02.2024

2024_185

“Эркин калдыктан акча каражаттарын бөлүштүрүү жөнүндө”