Сокулук районунун Сокулук айылдык кеңешинин токтомдору


 

Кунү

Аталышы

1Токтгом 02-6-2

 

03.02.2023

Сокулук айыл өкмөтүнүн  кирешелердин чыгашалардан ашып түшкөн (2023-жылдын 01-январына карата бюджеттин жана атайын эсептеги эркин калдыктарды бекитүү жөнүндө

2

Токтом 02-6-3

03,02,2023

Сокулук айыл өкмөтүнүн  2022-жылдык бюджетинин  аткарылышы тууралуу отчетун бекитүү жөнүндө

3

Токтом 02-6-4

03.02.2023

Сокулук айыл өкмөтүнүн 2023-жылга карата  бюджетин жана 2024-2025 жылдарга божомолун бекитүү жөнүндө

4Токтом 02-6-6

 

03.02.2023

Ата-энелерден түшкөн атайын эсеп акча каражатынын төлөмүн көбөйтүү

5

Токтом 02-6-7 03,02,2023

03.02.2023

Сокулук айыл өкмөтүнүн  ипподромунда иштеген кызматкерлердин айлык-акысын көбөйтүү жөнүндө

6

Токтом 02-6-8 03,02,2023

03.02.2023

Сокулук айыл өкмөтунүн  сот аксакалдарына сый акы акча- каражатын кароо жөнүндө

702-6-9 03,02,2023

 

03.02.2023

Авто-унааларды токтотууга жай жана техника сатып алууга акча-каражатын бөлүү жөнундө

8

Токтом 02-6-10 30,05,2023

30.05.2023

О принятии на баланс

9

Токтом 02-6-11 30,05,2023

30.05.2023

Об утверждении размера земельного участка

10

Токтом 02-6-12 30,05,2023

30.05.2023

Об утверждении Устава ИАСС Сокулукскому айылном аймаке по программе АРИС

11Токтом 02-6-13

 

30.05.2023

Об установлении тарифа

12

Токтом №02-6/13

30,05,2023

Об установлении тарифа

13

токтом 02-6-20

10.07.2023

Об утверждении проекта доходной и расходной части бюджета за 2024-2025-2026 годы

14

Токтом 02-6-21 10,07.2023

10.07.2023

О выделении надбавок к основной зарабаотной плате

15

Токтом 02-6-27 05.09.2023

05.09.2023

О внесении  изменений  в бюджет и средства  превышающие  доходов над рассходами на 01.01.2023

16

Токтом 02-6-28

05.09.2023

Об увеличении плана по доходной и расходной части по специальному счету на 2023 год

17

Токтом 3 02-6/28

10.07.2024

 Сокулук айыл өкмөтунүн башчысы Э.А.Байжигитовдун “Сокулук” Ден-Соолукту чындоо комплексинин  УСТАВы жөнундө маалыматын угуп жана талкуулап Сокулук айылдык Кеңеши

18

Токтом 02-6-29 05,09,2023

05.09.2023

О выделении денежных средств из республиканского бюджета( компенсации потерь м естного бюджета )2023

19

Токтом 02-6-30 05.09.2023

05.09.2023

Административдик аймактык реформанын алкагында айыл аймактарды ирелештирүү боюнча

20

Токтом 02-6-31 29,09,2023

29.09.2023

“Сокулук Таза Суу” МИ суу менен камсыз кылуу  боюнча тарифтерин көтөрүү жөнүндө

21

Токтом 02-6-32 29,09,2023

29.09.2023

Элдик Курултайга делегаттарды шайлоо боюнча

22

Токтом 02-6-33 01.11.2023

01.11.2023

Об увеличении плана по доходной  и расходной  части бюджета за 9 месяцев 2023 года

23

Токтом 02-6-33-1 01,11,2023

01.11.2023

Об увеличении плана  по доходной  и расходной  части бюджета   за 9 месяцев 2023 года

24

Токтом 02-6-38 28,11,2023

28.11.2023

Республикалык бюджеттен келип тушкөн акча каражаттарын бөлүү жөнундө

25

Токтом 02-6-39 26,12 2023

26.12.2023

О корректировке плана 2023 года