Баткен облусу Кадамжай району Орозбеков айыдык кеңеши, Токтомдор


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун

номери

Токтомдун аталышы

21.02.2024

2024_1 2024_1_1

Бириккен Орозбеков айылдык кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын “Бириккен Орозбеков айылдык кеңешинин  төрагасын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын   мүчөлөрүнүн арасында милдеттерди бөлүштүрүү боюнча “ №1 протоколун     бекитүү жөнүндө

21.02.2024

2024_2 2024_2_1 2024_2_2 2024_2_3

“Бириккен Орозбеков айылдык кеңешинин  төрагалыгына сунуш кылынган  талапкерлерди ачык  добушка коюу жана бириккен Орозбеков айылдык кеңешинин төрагасын  шайлоо  боюнча  шайлоочулардын тизмесин бекитүү жөнүндөгү “ №2 протоколун бекитүү жөнүндө

 

21.02.2024

2024_3 2024_3_1

Бириккен  Орозбеков айылдык кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча  эсептөө комиссиясынын “Бириккен Орозбеков  айылдык кеңешинин  төрагасын шайлоо боюнча ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү” №3 протоколун  бекитүү  жөнүндө

 

21.02.2024

2024_4

Бириккен    Орозбеков айылдык кеңешинин төрагасынын    орун  басарларын  шайлоо жөнүндө

21.02.2024

 №1

Бириккен Орозбеков айылдык кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын “Бириккен Орозбеков айылдык кеңешинин  төрагасын шайлоо боюнча эсептөө комиссиясынын   мүчөлөрүнүн арасында милдеттерди бөлүштүрүү боюнча “ №1 протоколун     бекитүү жөнүндө

21.02.2024

 №2

“Бириккен Орозбеков айылдык кеңешинин  төрагалыгына сунуш кылынган  талапкерлерди ачык  добушка коюу жана бириккен Орозбеков айылдык кеңешинин төрагасын  шайлоо  боюнча  шайлоочулардын тизмесин бекитүү жөнүндөгү “ №2 протоколун бекитүү жөнүндө

 

21.02.2024

 №3

Бириккен  Орозбеков айылдык кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча  эсептөө комиссиясынын “Бириккен Орозбеков  айылдык кеңешинин  төрагасын шайлоо боюнча ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү” №3 протоколун  бекитүү  жөнүндө

 

21.02.2024

 №4

Бириккен    Орозбеков айылдык кеңешинин төрагасынын    орун  басарларын  шайлоо жөнүндө