Чүй районунун Бурана айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Жергиликтүү кеӊештин кабыл алынган токтомдорунун аталышы

1

04.01.2021ж.

Токтом

ТОКТОМ №4

Калктуу конуштун жер тилкелеринин нормалары жөнүндө

2

04.12.2021ж.

Токтом

ТОКТОМ № 10

Бурана айыл аймагында жайгашкан “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан “Калктуу конуштардын жерлерин” категориясына максаттык багытын өзөгөртүү (трансформациялоо)  жөнүндө

3

09.12.2021ж.

Токтом

ТОКТОМ № 11

Тартууга берилген тилкени муниципалдык менчике (баланска) алуу жөнүндө