Баткен облусу Лейлек районунун Бешкент айылдык кеңеши, Токтомдор


Са-ны

Чакы-рылы-шы

   Күнү,

    айы,

   жылы

Сессия

Но-мер

                      Аталышы

1

1

VII

15.11.2023

14-отурум

токтом 78

Бешкент айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрүнүн 2023-жылдын тогуз айдын ичинде аткарылышы жөнүндө

2

1

VII

15.11.2023

14-отурум

токтом 81

Бешкент айыл аймагындагы көбөйүп бара жаткан өзгөчө коркунучтуу болгон кутурма оорусунун алдыны алуу жана ага каршы күрөшүү үчүн акча каражаты бөлүп берүү 

жөнүндө

3

1

VII

15.11.2023

14-отурум

токтом 82

Бешкент айыл өкмөтү “Келечек “ орто мектебинин окуу класстарына линолеум салуу үчүн жергиликтүү бюджетин эсебинен акча каражаты бөлүп берүү жөнундө

4

1

VII

15.11.2023

14-отурум

токтом 84 

Бешкент айыл өкмөтүнүн 2024-туруктуу өнүгүү прогаммасына “Бешкент айыл өкмөтүнө таштанды ташуучу атайын автомашина алуу”иш чарасын киргизүү  жөнүндө

5

1

VII

15.112023

14-отурум

токтом 84,1

Бешкент айыл аймагындагы өзгөчө макам ат алган Эски-Оочу айылынын 1,0км ички көчөсүнө түнкү жарыктандыруу орнотууга 500(беш жүз миң)сом акча каражаты бөлуп берүү жөнүндө

6

1

VII

15.11.2023

14-отурум

токтом 85

“Бешкент айыл өкмөтүнө таштанды ташуучу атайын автомашина алуу” долбооруна өздүк салым кошуу жөнүндө

7

1

VII

21.12.2023

15-отурум

токтом 86

Бешкент айылдык кеңешинин 2024-жылга карата түзүлгөн иш планын бекитүү жөнүндө

 

8

1

VII

21.12.2023

15-отурум

токтом 87

Бешкент айыл аймагындагы айылдардын аталыштарын өзгөртүү жөнундө

9

1

VII

21.12.2023

15-отурум

токтом 88

Муниципалдык  менчикте турган социалдык маанилуу обьекттерди участкасы менен  өткөрүп  берүү  жөнүндө