Шопоков шаардык кеңешинин токтомдору


Токтомдун     катталган    күнү

Токтомдун номуру

Токтомдун аталышы

  31.05.2022№47

 

  «2022-жылдын 1-жарым жылдыгынын кредиттеринин кыймылы жөнүндө»

  «О передвижке кредитов в I полугодии 2022г»

  31.05.2022№48

 

“4 жүк ташуучу унааны эсептен чыгаруу жөнүндө”

 

«О списании 4-х грузовых автомашин»

  31.05.2022 

№49

“Максаттуу багытын өзгөртүү жөнүндө”

«Об изменении целевого назначения земельного участка»

  30.06.2022

№50

“2023-2025-жылдарга бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн план-болжолун бекитүү жөнүндө”

«Об утверждении план-прогноза доходной и расходной части бюджета на 2023-2025 годы»

15.09.2022

№51

“Шаардык милиция бөлүмүнүн 1-жарым жылдык укук

бузуулардын деңгээлин төмөндөтүү боюнча отчету жөнүндө”

 

«Отчет ГОМ по снижению уровня правонарушений за I полугодие»

15.09.2022

№52

“Жаңы окуу жылына карата шаардын Билим берүү мекемелеринин жаңы окуу жылына карата даярдыгы жөнүндө”

 

«О готовности образовательных учреждений города к новому учебному году»

15.09.2022№53

 

“2022-жылдын 1-жарым жылдыгынын Социалдык

коргоо боюнча программаны аткаруу жөнүндө”

 

«О выполнении программы по социальной защите

населения за I полугодие 2022г»

15.09.2022

№54

“Шопоковдун көрктөндүрүү комбинатынын  2022-жылдын 1- жарым жылдыгы аткарган иштери жөнүндө отчету”

 

«Отчет о проделанной работе Шопоковского Комбината Благоустройства за I полугодие 2022г.»

15.09.2022

№55

“Аксакалдар сотунун курамын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении состава Суда аксакалов»

15.09.2022№56

 

“Ынтымак конушундагы социалдык объекттердин куруунун башкы планын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении Генерального плана застройки социальных обьектов в жилмассиве Ынтымак»

15.09.2022№57

 

“Шопоков шаарынын мэриясынын 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы бюджетинин аткарылышы жөнүндө»

 

«Об исполнении бюджета мэрии г.Шопоков за I полугодие 2022г.»

15.09.2022

№58

“Шопоков шаарынын 2022-жылдын 1-жарым жылдыгынын соц-экономикалык планын аткаруу жөнүндө”

 

«О выполнении плана социально-экономического

развития города Шопоков за I полугодие 2022 г.»

15.09.2022№59

 

“Шопоков шаарынын мэриясынын стратегиялык планын бекитүү»

 

«Утверждение Стратегического плана мэрии г.Шопоков»

15.09.2022№60

 

“МФК Муниципалдык мекеменин Уставын бекитүү”, МСК Муниципалдык мекеменин Уставын бекитүү” жөнүндө.

 

«Утверждение Устава Муниципального учреждения «МФК Шопоков», Муниципального учреждения «МСК – Шопоков».

15.09.2022№61

 

Шопоков – Зеленхоз» муниципалдык ишканасын түзүү жөнүндө”

 

«О создании МП «Шопоков – Зеленхоз»

15.09.2022№62

 

“Шопоков шаарынын мэриясынын 2022-жылдын 9 айлык бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүн оңдоо жөнүндө”

 

«О корректировке доходной и расходной части бюджета

мэрии г.Шопоков за 9 месяцев 2022 года»

15.09.2022

№63

“Кредиттердин жылышы жөнүндө”

 

«О передвижке кредитов»

15.09.2022№64

 

“Шопоков мэриянын жана шаардык кеңештин жаңы штаттык ырааттамасын бекитүү жөнүндө”.

 

«Утверждение нового штатного расписания мэрии и городского кенеша»

15.09.2022

№65

“Республикалык бюджеттен максаттуу трансфертти бөлүштүрүү жөнүндө”.

 

«О распределении целевого трансферта из Республиканского бюджета»

01.10.2022

№66

“Жергиликтүү Курултайды өткөрүү жөнүндө”