Шопоков шаардык кеңешинин токтомдору


Токтомдун     катталган    күнү

Токтомдун номуру

Токтомдун аталышы

01.10.2022.

67

“Демилгечи топтун курамын бекитүү жөнүндө”

«Об утверждении состава инициативной группы»

   01.10.2022.68

 

“Биргелешкен мониторинг тобун бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении группы совместного

мониторинга»

   01.10.2022.69

 

“Шопоков шаарынын мэриясынын өздүк салымын бекитүү жөнүндө”

Об утверждении собственного вклада мэрии г.Шопоков

01.10.2022.

70

“Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармалыгын мекемесине” Шопоков шаарынын, Полевая 14 дарегинде жайгашкан  0,8 га жер участогунун аянтын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга көп квартиралуу турак үйлөрдү куруу үчүн мөөнөтсүз (мөөнөтүн көрсөтпөстөн) пайдаланууга берүү жөнүндө”

 

Об предоставлении учреждению Управление делами Президента Кыргызской Республики» в бессрочное (без указание срока) пользование земельного участка площадью 0,8 га, находящийся по адресу г.Шопоков ул.Полевая 14 под строительство многоквартирных жилых домов государственным и муниципальным служащим”

29.11.2022

71

“Бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүн көбөйтүү жөнүндө”

 

«Об увеличении доходной и расходной части бюджета»

29.11.2022

72

“Заводская көчөсү боюнча жер участокторун жеке турак жай куруу долбоорун бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении проекта застройки под ИЖС земельных участков по ул.Заводская»

29.11.2022

73

“Резервдик фонд жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”

 

«Об утверждении Положения о резервном

фонде»

29.11.2022

74

“Ардактуу атуулу” жобосун жана наам ыйгаруу комиссияны бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении «Положения о Почётном гражданине» и комиссии по присвоению звания

29.11.2022

75

“Аксакалдар сотунун курамын өзгөртүү жөнүндө”

 

“Об изменении состава суда Аксакалов”

29.11.2022

76

“Полевая 15 көчөсүндөгү жер участогунун жеке турак жай курулуш долбоорун бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении проекта застройки под ИЖС земельного участка по ул.Полевая 15»

22.12.2022

77

“Негизги эсептин киреше жана чыгаша бөлүктөрүн көбөйтүү жөнүндө”

 

«Об увелечении доходной и расходной

   частей основного счета»

22.12.202278

 

“Атайын эсептин киреше жана чыгаша бөлүктөрүн ажыратып бөлүү жөнүндө”

 

«Об увелечении доходной и расходной частей специального счета»

28.12.2022

79

“Айыл чарба багытындагы жер салыгынын суммасын жоготуу жөнүндө жана бюджеттик эсептин киреше жана чыгаша бөлүктөрүн көбөйтүү жөнүндө”

«О выпадении суммы земельного налога сельскохозяйственного назначения и об увелечении доходной и расходной частей бюджетного счета»

28.12.2022

80

“Мүлк салыгынын зоналык коэффициентин бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении зонального коэффициента налога на имущество»

28.12.202281

 

“Жер комиссиясын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении земельной комиссии»

28.12.2022

82

 

“Шопоков мэриясы тарабынан үлүштүк курулуш жөнүндө келишим түзүү жөнүндө”

 

«О заключении договора мэрией г.Шопоков о долевом строительстве»

28.12.2022

83

“Шопоков шаарынын башкы планын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении Генерального плана г.Шопоков»

28.12.2022

84

Шопоков шаарынын Ардактуу атуулу наамын ыйгаруу жөнүндө”

 

“О присвоении звания Почетного гражданина города Шопокова”

31.01.2023

85

“Шопоков шаарынын мэриясынын 2022-жылга бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы жөнүндө”

 

«Об исполнении доходной и расходной части бюджета мэрии г.Шопоков за 2022 год»

31.01.2023

86

“Шопоков шаарынын мэриясынын 2023-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө, 2024-2025-жылдарга кирешелер боюнча болжолдуу долбоорду бекитүү жөнүндө, 01.01.2023-жылга чыгашалардан ашкан кирешелерди бекитүү жөнүндө (бош калдык)”

 

«Об утверждении бюджета мэрии г.Шопоков на 2023 год, об утверждении проекта-прогноза по доходам на 2024-2025 годы,

об утверждении доходов, превышающие над                                              расходами на 01.01.2023 год»

(свободный остаток)

31.01.2023

87

“Шопоков шаарынын 2022 — жылдагы социалдык-экономикалык өнүктүрүү планын аткарылышы жана 2023-жылга социалдык-экономикалык өнүктүрүү планын бекитүү жөнүндө”

 

«Об исполнении плана социально — экономического развития города Шопоков на 2022 год и утверждении плана социально-экономического развития на 2023 год»

31.01.2023

88

“Шопоков шаарынын 2023-2027 — жылдарга Стратегиялык планын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении Стратегического плана города Шопоков на 2023 — 2027 годы»

31.01.2023

89

“2023 — жылга калкты социалдык коргоо программасын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении программы социальной защиты населения на 2023 год»

31.01.2023

90

“Шопоков шаардык кеңешинин 2023 – жылга иш планынын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении плана Шопоковского городского кенеша на 2023 год»

31.01.2023

91

“Шопоков шаардык кеңешинин 2023-жылга карата түзүмүн жана штаттык ырааттамасын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении структуры и штатного расписания Шопоковского городского кенеша на 2023 год»

31.01.2023

92       

“Шопоков шаарынын мэриясынын 2023-жылга карата түзүмүн жана штаттык ырааттамасын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении структуры и штатного расписания мэрии города Шопоков на 2023 год»

31.01.2023

93

“№1 жана №7 шаардык китепканалардын 2023-жылга карата штаттык ырааттамасын бекитүү жөнүндө”

 

Об утверждении штатного расписания городских библиотек №1 и №7 на 2023 год

31.01.2023

94

“Спорт боюнча окутуучулардын 2023-жылга карата штаттык ырааттамасын бекитүү жөнүндө”

 

Об утверждении штатного расписания инструкторов по спорту на 2023 год

31.01.2023

95

“Жашыл чарба ММ 2023-жылга карата штаттык ырааттамасын бекитүү жөнүндө”

«Об утверждении штатного расписания МП Зеленхоз на 2023 год»

31.01.2023

96

“Маданият үйүнүн кызматкерлеринин 2023-жылга карата штаттык ырааттамасын бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении штатного расписания работников ДК (дом культуры) на 2023 год»

31.01.2023

97

“Шопоков шаарынын мэриясынын жамааттык келишимди бекитүү жөнүндө”

 

«Об утверждении коллективного договора мэрии города Шопоков»

31.01.2023

98

  “ШКК 2022-жылдагы аткарылган иштери тууралуу маалыматы”

 

«Информация ШКБ о проделанной работе за 2022 год»

31.01.2023

99

 “Калкты тейлөө боюнча ШМБ отчету, Шопоков шаарындагы коомдук укук тартиб абал жана өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынынын иши  жөнүндө”

 

«Отчет ГОМ по обслуживанию населения, состояния

общественного правопорядка в г.Шопоков и о работе ИДН»

31.01.2023

100

“Аксакалдар сотунун 2022-жыл үчүн аткарган иштери жана 2023- жылга чыгымдардын сметасын бекитүү жөнүндө маалымат”

 

«Информация о проделанной работе Судом аксакалов за 2022 год и утверждение сметы расходов на 2023 год»

31.01.2023

101

“Шопоков көчөлөрүн СВТ менен жабдуу  жөнүндө

(Сырткы видеобайкоо тутуму)”

 

«Об оснащении улиц г.Шопоков СНВН

(система наружного видеонаблюдения)»

31.01.2023

102

“Баардык кулактандырууларды жана маалыматтарды мамлекеттик жана расмий тилдерде жайгаштыруу жөнүндө»

 

«О размещении всех объявлений и информаций на государственном и официальном языках»

31.01.2023

103

“Шопоков шаарынын көрктөндрүү, жашылдандыруу,

тазалыкты жана тартипти сактоо боюнча

Эрежени бекитүү жөнүндө”

 

  «Об утверждении правил благоустройство, озеленения города Шопоков, по

поддержанию чистоты и порядка»

    31.01.2023

104

       “Социалдык контракттын негизинде

социалдык жардам көрсөтүү жөнүндө”

 

 «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта»