Аламүдүн районунун Байтик айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Жергиликтүү кеӊештин кабыл алынган токтомдорунун аталышы

1.      

02.03.2023 ж.

токтом 2-1-п

Жайыттарды пайдалангандыгы үчүн төлөмдөр жөнүндө

2.      

02.03.2023 ж.

токтом 3-1-п

Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин аймактык коомдук кеңешинин бюджетин бекитүү жөнүндө

3.      

06.04.2023 ж.

10-п

Жерди убактылуу пайдаланууга

макулдук берүү

Жумабекова М.

4.      

06.04.2023 ж.

21-п

Таштанды чыгаруу акысын бекитүү

 

5.      

06.04.2023 ж.24-п

 

Жайыт жерлерди кайра каттоо чыгымдарын каржылоо жөнүндө

6.      

02.05.2023 ж.

29-п

Туруктуу депутаттык комиссиялардын курамын бекитүү жөнүндө

7.      

02.05.2023 ж.

токтом 35-п

О рассмотрении арендной платы во временное пользование недрами с целью разрабтки суглинок

8.      

02.05.2023 ж.

37-п

О рассмотрении арендной платы во временное пользование недрами с целью разрабтки суглинок