Ысык-Ата районунун Туз айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

1.

27.01.2023-ж

№36 Туз айыл аймагында жер участогун которуу жөнүндө

Туз айыл аймагында жер участогун которуу жөнүндө

2.

28.02.2023

№40 №90 контурга башкы планды даярдоо жөнүндө

№90контурга  башкы планды даярдоо жөнүндө

3.

11.03.2023

№44 Суу коргоочу зоналар жана суу объект тилкелери жөнүндө

Сууну коргоочу зоналар жана суу объект тилкеоери жөнүндө

4.

18.05.2023№45 өзгөртүү киргизүү жөнүндө

 

Өзгөртүү киргизүү жөнүндө

5.

15.06.2023

№54 Туз айыл аймагында жер участокторун которуу жөнүндо

Туз айыл аймагындагы жер участогун которуу жөнүндө

6.

15.06.2023

№55 Туз айыл аймагындагы жер участогун которуу жөнүндө

Туз айыл аймагындагы жер участогун которуу жөнүндө

7.

15.06.2023

№56 Туз айыл аймагында жер участогун которуу жөнүндө

Туз айыл аймагындагы жер участогун которуу жөнүндө

8.

18.09.2023

№58 Декадалык жөнгө салуучу бассейнин өткөрүп берүү

Декадалык жөнгө салуу басеейнин Ысык-Ата райондук суу чарба башкармалыгына өткөрүп берүү

9.

5.10.2023

№65 Жер комиссиясынын протоколун жокко чыгаруу

Жер комиссиясынын протоколун жокко чыгаруу

10.

5.10.2023

№67 Калган контурлардын башкы планын бекитүү

2016-жылдын 10-октябрындагы №107 Туз айылдык Кенешинин токтомун кайра карап чыгуу жана тактоо максатында калган контурдун башкы планын бекитүү

11.

4.12.2023

№73 тизмелерди бекитүү жөнүндө

Тизмени бекитүү

12.

4.12.2023

№74 жарандардын тизмесин бекитүү

Мечит курууга жер тилкесин бөлүп берүү

13.

4.12.2023

№75 Жер тилкелеринин багытын өзгөртүү

Жер тилкелеринин багытын өзгөртүү

14.

4.12.2023№76 Туз айыл аймагындагы жер участогун которуу

 

Туз айыл аймагында жер участогун которуу жөнүндо.

15.

2.02.2024

№84 Жер тилкесин ала турган кезектеги жарандардын тизмесин бекитүү

Жер тилкесин ала турган кезектеги жарандардын тизмесин бекитүү