Кадамжай району Көтөрмө айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун кабыл
алынган к\н\

Токтомдун номери

                

                   Токтомдун аталышы

1

01.02.2024-ж

33_1

Мектеп окуучуларына кичи автобус сатып алууга каражат кароо жөнүндө                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2

01.02.2024-ж

33_2

Кызыл-Булак айылындагы элдин демилгеси менен курулуп жаткан спорт залдын чатырын жабууга Кадамжай ън\кт\р\\  фондуна даярдалган долбоорду колдоо жөнүндө                             

3

01.02.2024-ж

33_3

Кътърмъ айыл аймагындагы Молдо Нияз атындагы мектеп-гимназиясына жъъ ът\\ч\ къп\ръъ курууга Кадамжай ън\кт\р\\ фондуна даярдалган долбоорду колдоо жөнүндө

4

01.02.2024-ж

33_4

Кескен-Таш айылынан Чили участкасынан м\рзъгъ жер аянтын трансформациялоо жөнүндө.

5

01.02.2024-ж

33_5

Айыл аймагындагы кунарсыз жайыт жерлерин трансформациялоо жана ижарага берүү жөнүндө.                                 

6

01.02.2024-ж

33_6

Көтөрмө айылынын Жалгыз-Арча участкасынан суу сактоочу дамба курууга  жайыттын жеринен жер аянтын трансформациялоо жөнүндө