Аламүдүн  районунун Ала-Арча айылдык кеңешинин токтомдору


 1. Токтом пост 56  01.2023-ж. – Ала-Арча айыл аймагынын 2023-жылга жергиликтүү бюджеттин жана 2024-2025-жылдарга болжолду бекитүү жөнүндө;
 2. Токтом пост 58 01.2023-ж. —  Ала-Арча айыл өкмөтүнүн 2022-жылдагы социалдык-экономикалык өнүгүү планынын аткарылышы боюнча;
 3. Токтом пост 59 20.01.2023-ж.– Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндотүү боюнча;
 4. Токтом пост 60 02.2023-ж. –  Ала-Арча айыл аймагынын “Тазалык-Мраморное” муниципалдык ишканасынын коммуналдык төлөм ченемдерин бекитүү боюнча;
 5. Токтом пост 61 10.02.2023-ж. – Ала-Арча айыл аймагынын “Тазалык-Мраморное” муниципалдык ишканасынын техникаларынын тейлөө төлөм ченемдерин бекитүү боюнча;
 6. Токтом пост 62 10.02.2023-ж. – Жайыт акы боюнча төлөм ченемдерди бекитүү;
 7. Токтом пост 63 10.02.2023-ж. – Жер тилкелерин которууга (трансформациялоого) макулдук берүү боюнча;
 8. Токтом пост 64 02.2023-ж. – Суу жөнгө салуучу бассейн боюнча;
 9. Токтом пост 65 10.02.2023-ж. – Улуттук тазалык күнү жана 2023-2025-жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндө;
 10. Токтом пост 66 05.2023-ж. – Жер мунапысын жүргүзүү боюнча;
 11. Токтом пост 67 12.05.2023-ж. – Жер тилкелерин которууга (трансформациялоого) макулдук берүү боюнча;
 12. Токтом пост 76 06.2023-ж. – Канализациялык насостук станция боюнча;
 13. Токтом пост 77 09.06.2023-ж. – Жайыт акы боюнча төлөм ченемдерди бекитүү;
 14. Токтом №пост 77,1 06.2023-ж. – Ала-Арча айыл аймагынын Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын Уставын бекитүү жөнүндө;
 15. Токтом пост 79 08.2023-ж.  – Насостук станция куруу жөнүндө;
 16. Токтом пост 85  08.2023-ж. – Мраморное айылынын жерлери жөнүндө;
 17. Токтом пост 87 10.2023-ж. – Жергиликтүү жааматтын Курултайы жөнүндө;
 18. Токтом пост 89 10.2023-ж. – Жер мунапысын жүргүзүү боюнча;
 19. Токтом пост 92 10.2023-ж. – Белгиленбеген жерлерге таштандыларды таштоо жана өрттөө боюнча;
 20. Токтом пост 93 10.2023-ж. – Административдик-аймактык реформаны өткөрүү жөнүндө;
 21. Токтом пост 95 10.2023-ж. – АРИС долбоордук сунуштоосун бекитүү жөнүндө;
 22. Токтом пост 96 10.2023-ж. — Жер тилкелерин которууга (трансформациялоого) макулдук берүү боюнча;