Аламүдүн  районунун Ала-Арча айылдык кеңешинин   Токтомдору


 1. Токтом пост 26  01.2022-ж. – Ала-Арча айыл өкмөтүндө муниципалдык ишкана ачуу жөнүндө;
 2. Токтом пост 28 26.01.2022-ж.–Суугат суу скважиналарын ишке киргизүү жөнүндө;
 3. Токтом пост 29 08.04.2022-ж. – Жердин максаттуу багытын которуу жөнүндө;
 4. Токтом пост 30 08.04.2022-ж. – Типтүү почта курууга жер бөлүп берүү жөнүндө;
 5. Токтом пост 31 08.04.2022-ж. – Мамлекеттик фондундагы айыл чарба жерлери жөнүндө;
 6. Токтом пост 32 08.04.2022-ж. – Ала-Арча айыл аймагынын үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын өткөрүү тартиби жөнүндө Жобо жөнүндө;
 7. Токтом пост 33 08.04.2022-ж. – Жайыт акы боюнча төлөм ченемдерди бекитүү;
 8. Токтом пост 34  04.2022-ж. – Мал жандыктарды жайлоого жөнөтүү жөнүндө;
 9.  Токтомпост 43 08.2022-ж. – Жардам көрсөтүү жөнүндө;
 10. Токтом пост 46  09.2022-ж. – Жергиликтүү жааматтын курултайын өткөрүү, жумушчу комиссиясын түзүү жана бекитүү жөнүндө;
 11. Токтом пост 47 10.2022-ж. – Келишимди жокко чыгаруу боюнча;
 12. Токтом пост 48 11.2022-ж. – 20 га жайыт жерин ижарага берүү боюнча;
 13. Токтом №пост 52,2 12.2022-ж. – Таштанды таштоочу жайга жер бекитип берүү боюнча;