Панфилов районунун Фрунзе айылдык кеңешинин токтому


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Жергиликтүү кеӊештин кабыл алынган токтомунун аталышы

1

09.06.2023-ж.

Токтом

67-9-5

Фрунзе айыл аймагынын жана Фрунзе айыл өкмөтүнүн аталыштарын өзгөртүү жөнүндө.