Москва районунун Ак-Суу айылдык кеңешинин токтому


Токтомдун

Катталган

күнү

Токтомдун

номери

Жергиликтүү кеңештин кабыл алынган токтомдорунун аталышы.

1

02.02.2022ж.

токтом №32

“Чоң – Арык айылынын атын Сыйдалы атына которуу” жөнүндө