Лейлек району Бешкент айылдык кеңешинин ТОКТОМДОРУ


Са-ны

Чакы-рылы-шы

   Күнү,

    айы,

   жылы

Сессия

Но-мер

                      Аталышы

1

1

VII

27.02.2023

10-отурум

токтом 58

Бешкент айыл өкмөтүнө караштуу Бешкент жайыт комитетинин 2022-жыл ичинде аткарган иштери,2023-жылдын иш планын жана бюджетин бекитүү жөнүндө

2

1

VII

27.02.2023

10-отурум

токтом 59

Бешкент айыл өкмөтүнүн өзгөчө макам ат алган Эчкиоочу айылыны салыктардан  

бошотуу жөнүндө

3

1

VII

27.02.2023

10-отурум

токтом 60

Бешкент айыл аймагында тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү үчүн акча каражатын бөлүп берүү жана 2023-2025- жылдар мезгилине түзүлгөн иш планын бекитүү жөнундө

4

1

VII

19.04.2023

11-отурум

токтом 63

Андархам (Карл Маркс)айылындагы Конокчу-1 жана Конокчу-2 насостук станцияларын трубалары менен мамлекеттин менчигине алып Кыргыз Республикасынын министрлигине караштуу Суу ресурстар кызматынын карамагына өткөрүп берүү жөнүндө

5

5

VII

19.04.2023

11-отурум

токтом 64 токтом 64 тиркеме 1 токтом 64 тиркеме 1 лист 2 токтом 64 тиркеме 1 лист 3 токтом 64 тиркеме 1 лист 4

Бешкент айыл өкмөтүнүн туруктуу өнүгүү прогаммасынын 2023-жылга карата түзүлгөн иш чарасына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө

 

6

1

VII

19.04.2023

11-отурум

токтом 65

Бешкент айыл аймагындагы шагал карьерлерин көзөмөл кылуу жөнүндө

 

7

1

VII

27.07.2023

12-отурум

токтом 66

Бешкент айыл өкмөтүнүн Андархам айылынын түндүк тарабындагы Козу-Баглан дарясынын жээгинен Бешкент-Кулунду таза суу долбоорундагы (Головноюн) куруу үчүн жер ажратып берүү жөнүндө

8

1

VII

26.07.2023

12-отурум

токтом 68

Бешкент айыл өкмөтүнүн жергиликтүү  бюджетинин 2023-жылдын алты ай ичинде аткарылышы жөнүндө

9

2

VII

26.07.2023

12-отурум

токтом 69

Бешкент айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин эсебине лицензияны сактап туруу максатында кошумча түшкөн 2051400,00(эки млн элуу бир миң төрт жүз) сом акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө

10

5

VII

26.07.2023

12-отурум

токтом 70 токтом 70 тиркеме лист 1 тотом 70 тиркеме лист2 токтом 70 тиркеме лист 3 токтом 70 тиркеме лист 4

Бешкент айыл өкмөтүнүн  туруктуу өнүгүү программасынын 2023-жылга карата түзүлгөн иш чарасына өзгөртүүлөр киргизүү  жөнүндө

11

2

VII

26.07.2023

12-отурум

токтом 71 токтом 71 тиркеме 1

Бешкент а.Шоро уч. ЖБИ цехин куруу долбору үчүн бөлүнгөн акча каражатын төмөнкү жумуштарга бөлүп берүү жөнүндө

12

1

VII

28.09.2023

13-отурум

токтом 73

“Кыргыз Республикасынын Президентинин №350 жарлыгын ишке ашыруу максатында Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун Бешкент айыл аймагын жана Кен-Талаа айыл аймагын бириктируу маселеси жөнүндө.

 

13

1

VII

28.09.2023

13-отурум

токтом 74

Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 412-беренесине  ылайык  Бешкент  айыл өкмөтүнүн чек ара аймагында жайгашкан тургундарын  кээ бир салык төлөмдөрүн                                    азайтып пландан  кыскартып  берүү жөнүндө

 

14

3

VII

28.09.2023

13-отурум

токтом 75 токтом 75 тиркеме 1 токтом 75 тиркеме 2

Бешкент айыл өкмөтүнун туруктуу өнугуу программасынын 2023-жылга карата тузулгөн иш чарасына өзгөртуулөр киргизуу жана төмөнку иш чараларды киргизип беруу жөнундө .

 

15

 

3

VII

28.09.2023

13-отурум

токтом 76 токтом 76 тиркеме 1 токтом 76 тиркеме 2

 “Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023 –жылдын 29- августундагы  ПЖ № 215 Жарлыгы менен бекитилген “Элдик курул- тайды чакыруу жөнүндө” жоболору менен таанышуу жана жумушчу топтун курамын түзүү жөнүндө”

 

16

6

VII

28.09.2023

13-отурум

токтом 77 токтом 77 тиркеме 1 токтом 77 тиркеме 2 лист 1 токтом 77 тиркеме 2 лист 2 токтом 77 тиркеме 2 лист 3 токтом 77 тиркеме 2 лист 4

Бешкент айыл өкмөтүнун туруктуу өнугуу программасынын 2023-жылга карата тузулгөн иш чарасына өзгөртуулөр киргизуу жана төмөнку иш чараларды киргизип беруу жөнундө