Ысык-Ата районунун Красная Речка айылдык кеңешинин токтомдору 


Токтомдун

катталган күнү

Токтомдордун номери

Токтомдордун аталышы

15.09.2023 ж

2023_20_V

Административдик-аймактык түзүлүштү жүргүзүү жѳнундѳ

15.09.2023 ж

2023_21_V

Красная Речка айыл аймагында жайгашкан күнүмдүк жѳнгѳ салуучу (БСР) бассейинди  айыл ѳкмѳтүнүн балансынан мамлекеттик менчигине алып, суу ресурстары  кызматынын карамагына ѳткѳрүп берүү жѳнүндѳ

06.10.2023 ж

2023_22_VI

Красная Речка айыл аймагынын Элдик Курултайдын делегаттарын өткөрүсүн уюштуруу жөнүндө

06.10.2023 ж

2023_23_VI

Ысык-Ата филиалынын акционердик коомунун  «Кыргыз почтасы» бѳлүмүнүн кызматкерлерин сылоо жѳнүндѳ

17.10.2023 ж

2023_24_VII

Красная Речка айыл аймагынын  2023-жылдын 9-айдын ичинде социалдык-экономикалык ѳнүгүү планынын аткарылышы жѳнүндѳ

17.10.2023 ж

2023_25_VII

Красная речка айыл ѳкмѳтүнүн 2024-жылга карата социалдык-экономикалык ѳнүгүү планын бекитүү жѳнүндѳ

17.10.2023 ж

2023_26_VII

Красная Речка айылдык кенешинин 2023-жылдын 12-июнундагы №15/VI  «Красная Речка айыл ѳкмѳтүнүн 2023-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө жана 2024-2025-жылдырга болжолу жѳнүндѳ» токтомуна ѳзгѳртүүлордү киргизүү жѳнүндѳ

17.10.2023 ж

2023_27_VII

Таштандыларды чыгарууга жана катуу тиричилик калдыктарын белгиленбеген жерлерде сактоого  тыюу салуу жѳнүндѳ

17.10.2023 ж

2023_28_VII

Соода объектилеринин тегерегин  кѳрктѳндүрүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүү максатында 10 метр радиус аралыкта  жайгашкан жерлердин чегин белгилѳѳ жѳнүндѳ

17.10.2023 ж

2023_29_VII

Красная Речка айыл аймагынын жараны  болуп саналбаган жарандардын сѳѳгүн коюуга тыюу салуу жѳнүндѳ

17.10.2023 г

2023_30_VII

Социалдык маанидеги муниципалдык имаратта убактылуу жашаган ижарачыларды чыгаруу жѳнүндѳ

17.10.2023 ж

2023_31_VII

Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен долбоорду каржылоого өз салымын бекитүү жөнүндө

17.10.2023 ж

2023_32_VII

Ысык-Ата районунун өнүктүрүү фондунун каражаттарынын эсебинен долбоорду каржылоого өзүбүздүн салымыбызды бекитүү жөнүндө

17.10.2023 ж

2023_33_VII

Зоналдык айыл чарба эмес салыкты эсептѳѳ үчүн зоналдыккоэффициентти бекитүү жѳнүндѳ

17.10.2023 ж

2023_34_VII

Айыл ѳкмѳтүнүн аймагындагы калктуу конуштардан таштанды чыгаруу үчүн тѳлѳмдүн ставкасын  бекитүү жѳнүндѳ