Чүй районунун, Кош-Коргон айылдык кеңешинин токтому


Токтомдун

Катталган

күнү

Токтомдун

номери

Жергиликтүү кеңештин кабыл алынган токтомдорунун аталышы.

1

24.02.2023ж.

CamScanner 15.11.2023 13.35

“Кыргыз Республикасынын административтик- аймактык түзүлүшүн өркүндөтүү жана региондорду өнүктүрүү боюнча андан аркы чаралар” жөнүндө