Чүй районунун Онбир Жылга айылдык кеңешинин токтому


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Жергиликтүү кеӊештин кабыл алынган токтомдорунун аталышы

1

27.02.2023ж.

АТР токтом

“Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшүн өркүндөтүү жана региондорду өнүктүрүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө”