Кемин районунун Чым-Коргон айылдык кеңешинин токтомдору


    Токтомдун

     чыккан

      күнү

    Токтомдун

       номери

         Токтомдун аталашы

1

27.02.2023-ж

А-К токтом

“Чым-Коргон айыл аймагындагы “Ново-Михайловка” айылынын атын тарыхый атына которуу жөнүндө”