Тон районунун Улахол айылдык кенешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтом №

Токтомдун аталышы

16.06.2023

2023-149

Улахол жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2023-жылга карата иш планын бекитүү

16.06.2023

2023-150

Улахол айылдык кеңешинин Уставын, күбөлүгүн жана мөөрүн өзгөртүү жөнүндө

26.07.20232023-151

 

Улахол айыл Өкмөтүнүн 2023-жылдагы 6 айындагы аткарган иштери боюнча отчету жөнүндө

26.07.2023

2023-152

Улахол айыл Өкмөтүнүн 2023-жылдын бекитилген планына салыштырмалуу 6 айда кирешелердин планы ашык аткарылгандыгына байланыштуу жана тендерден үнөмдөлгөн 2343125,20 сом акча каражатынын долбоорун бекитүү жөнүндө.

 

26.07.2023

2023-153

Улахол айыл Өкмөтүнүн 2024-2026-жылдарга болгон бюджеттик долбоорун бекитүү жөнүндө

26.07.2023

2023-154

“АРИСтин «Айылды инвестициялоонун үчүнчү долбоорунун алкагындагы кошумча каржылоо (COVID-19га жооп кайтаруу боюнча)»-КК АИД-3

долбоорундагы Ири долбоорлор”

06.09.2023

2023-155

Кыргыз Республикасынын Президентинин 18.10.2022-жылдагы №350 «Кыргыз Республикасында административдик-аймактык түзүлүшүн өркүндөтүү жана региондорду өнүктүрүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө» Жарлыгын жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн 15.08.2023-ж. №318 тескемесин ишке ашыруу максатында