Кемин районунун Кара-Булак айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Жергиликтүү кеӊештин кабыл алынган токтомдорунун аталышы

1

20.06.2022ж.

Токтом 1 Кара-Булак

«Айыл чарба багытындагы жерлер» (көп жылдык өсүмдүктөр үчүн жерлердин түрү) категориясынан, «Өнөр жай, транспорттук байланыштар, энергетика, коргонуу жана башка багыттагы жерлер» (жол жээгиндеги информациялык-туристтик борбор комплексин куруу) категориясына которуу тууралуу

2

20.06.2022ж.

Токтом 2 Кара-Булак

«Айыл чарба багытындагы жерлер» (көп жылдык өсүмдүктөр үчүн жерлердин түрү) категориясынан, «Өнөр жай, транспорттук байланыштар, энергетика, коргонуу жана башка багыттагы жерлер» (жол жээгиндеги информациялык-туристтик борбор комплексин куруу) категориясына которуу тууралуу