Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Сын-Таш айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун катталган номуру

Токтомдун аталышы

1

 19.01.2023-жыл.

97,11-28

 Өтөгөн айылынын Бириккен көчөсүнө электр трансформаторун орнотууга жер берүүгө уруксат берүү жөнүндө.                                                                           

 

2

19.01.2023-жыл.

98,11-28

 

 Сметалык ассигнованиени эркин жүгүртүүдөгү калдык боюнча жогорулатуу жөнүндө.  

3

19.01.2023-жыл.

99,11-28  

Сын-Таш айыл аймагындагы ирригация системаларын тазалоого акча каражат бөлүп берүү жөнүндө.

 

4

19.01.2023-жыл

 

100,12-28

Сын-Таш айыл өкмөтүнүн бюджетинин атайын эсебиндеги акча каражаттарын жогорулатуу жөнүндө.

 

5

 19.01.2023-жыл.

 

101,12-28

Сын-Таш айыл аймагындагы К.Курманов атындагы ж.б.б.м. алдындагы балдар бакчасынын тамак-аш акаысы жөнүндө.  

6

30.05.2023-жыл.

 

102,12-28

 Сын-Таш айыл аймагынын санитардык абалы жөнүндө. 

7

 30.05.2023-жыл.

 

103,12-28

 Жазгы талаачылык жумуштары  жөнүндө.    

8

 30.05.2023-жыл.

104,12-28

 Сын-Таш айыл кеңешинин 2023-жылдын №99/11-28 токтомун жокко чыгаруу жөнүндө.   

9

30.05.2023-жыл.

105,12-28

   Айыл чарба эмес багытындагы жерлерге болгон салыка зоналдык коэффицент коюу жөнүндө.

 

 

10

 30.05.2023-жыл.

 

106,12-28

Сын-Таш а/а өнүктүрүүгө өздүк салым кошуу жөнүндө.  

 

11

30.05.2023-жыл.

 

107,12-28

Сын-Таш айыл өкмөтүнүн бюджетине гранттык эсеп ачуу жөнүндө.

 

 

12

30.05.2023-жыл.

108,12-28

  Сметалык ассигнованиени эркин жүгүртүүдөгү калдык боюнча жогорулатуу жөнүндө. 

 

13

30.05.2023-жыл.

 

109,12-28

 Сметалык ассигнованиени эркин жүгүртүүдөгү калдык боюнча жогорулатуу жөнүндө. 

 

14

30.05.2023-жыл.

110,12-28

  Айылдык жамаатардын ивестициялык ассоциациясынын долбооруна өздүк салымы жөнүндө.  

 

15

30.05.2023-жыл.

 

111.12-28

Жайыт жерин ижарага берүүгө уруксат берүү жөнүндө. 

 

16

06.07.2023-жыл.

112,13-28

2024-2026-жылдарга карата Сын-Таш айыл өкмөтүнүн бюджетинин  киреше жана чыгаша бөлүктөрүн алдын ала прогноздоо жөнүндө.

 

17

06.07.2023-жыл.

113,13-28

Сын-Таш айыл өкмөтүнүн бюджетинин  киреше жана чыгаша бөлүктөрүн 2023- жылга карата  жарым жылдык аткарылышы жөнүндө.

 

18

06.07.2023-жыл.

114,13-28

Сын-Таш айыл аймагындагы жерлерди которуу жөнүндө.  

19

06.07.2023-жыл.

115,13-28

 Сметалык ассигнованиени жогорулатуу жөнүндө.

 

 

20

06.07.2023-жыл.

Документ 7

 Сметалык ассигнованиени жылдыруу жөнүндө.