Чүй облусунун Кемин районунун А. Дүйшеев айылдык кеңешинин токтому


    Токтомдун

     чыккан

      күнү

    Токтомдун

       номери

         Токтомдун аталашы

1

09.08.2023-ж

токтом №15

“Айыл чарба багытындагы жерлерин”, “Өнөр жай, транспорт, байланыш, энергетика жана башка багыттагы жерлер” категориясына которуу (трансформациялоо) жөнүндө”