Чүй облусунун Сокулук районунун Гавриловка айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

27.01.2023

2023_12

Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын (АКИА) Уставын бекитүү жөнүндө

 

27.01.2023

2023_13

«Сугат жана кайрак жерлерин пайдаланууда ижара баасынын өлчөмүн бекитүү жөнүндө»

 

10.05.2023

2023_14

Гавриловка айылдык аймагынын жергиликтүү жамаатынын  Уставын бекитүү жөнүндө

 

10.05.2023

2023_15

Гавриловка айыл өкмөтүнүн укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо комиссиясынын жобосун

бекитүү жөнүндө

 

10.05.2023

2023_16

Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын (АКИА) Уставын бекитүү жөнүндө

 

10.05.2023

2023_17

Жангарач айылындагы спорттук комплекске

Санжиров Ишенбек Санжировичтин ысымын ыйгаруу жөнүндө

 

10.05.2023

2023_18

№254 контурдагы жайгашкан “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясындагы “Жайыт” категориясынан “Транспорт, өнөр жай, байланыш, энергетика, коргонуу жана башка багыттагы жерлер” категориясына жер участогун которууга (трансформациялоого) макулдук берүү жөнүндө

 

10.05.2023

2023_19

“Гавриловка айылдык кеңешинин туруктуу комиссиясынын курамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

 

10.05.2023

2023_20.

“Гавриловка айылдык  кеңешинин туруктуу комиссиясынын курамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

 

10.05.2023

2023_21

“Гавриловка айылдык  кеңешинин туруктуу комиссиясынын курамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

 

27.06.2023

2023_22

2024-2026-жылдарга бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн долбоорун бекитүү жөнүндө