Тон районунун Ак-Терек айылдык кенешинин токтомдору


 

Токтомдун катталган күнү

 

Токтомдун номери

 

 

Токтомдун аталышы

 

 

15.03.2023-жыл

 

15-март Токтом №1

Ысык-Кѳл облусунун Тоӊ районунун Ак-Терек айыл аймагынын «Айылдык коомчулуктун инвестициялык ассоциациясынын» аймагынын чек араларын бекитүү жѳнүндѳ.

 

 

 

14.04.2023-жыл

14-апр.Токтом №1

Ак-Терек айыл аймагынын айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун ижара акысынын тарифтерин бекитүү жѳнүндѳ.

 

 

 

14.04.2023-жыл

14-апр.Токтом №2

 

Ак-Терек айыл аймагынын жергиликтүү бюджеттин киреше бѳлүгүн кѳбѳйтүү жѳнүндѳ.

 

 

 

14.04.2023-жыл

14-апр. Токтом№3

Ак-Терек айыл аймагынын жеке ишкерлерине калктуу пунктардын таштандысын чыгаруу жыйымын жогорулатуу жѳнүндѳ.

 

 

 

14.04.2023-жыл

14-апр.Токтом №4

Ак-Терек айыл аймагынын мал башына алынуучу жайыт акысынын тарифтерин, чабандарга тѳлѳнүүчү  мал акыларын жана кѳчүп келүү, кѳчүп кетүү убактысы жѳнүндѳ.

 

 

14.04.2023-жыл

14-апр.Токтом №5

 

Ак-Терек айыл аймагынын жазгы айдап себүүгѳ болгон техникалардын акыларын бекитүү жѳнүндѳ.

 

 

14.04.2023-жыл

14-апр.Токтом № 6

 

Ак-Терек айыл аймагынын Бар-Булак ысык суусуна бара турган 4 чакырым жол жѳнүндѳ.

 

 

27.04.2023-жыл

27-апр.Токтом № 1

 

Ак-Терек айыл аймагынын жайыт акыларын тѳлѳѳ жѳнүндѳ.

 

 

27.04.2023-жыл

27-апр. Токтом № 2

 

Ак-Терек айыл ѳкмѳтүнѳ караштуу Бар-Булак термоминералдык ысык суусуна тѳлѳ акысы жѳнүндѳ.

 

27.04.2023-жыл

27-апр. Токтом № 3

 

Жер участокторун которуу (трансформациялоо) боюнча сунуштама киргизүү жѳнүндѳ.

27.04.2023-жыл

27-апр. Токтом № 4

 

Жер участокторун мыйзамдаштыруу жѳнүндѳ.

 

27.04.2023-жыл

27-апр. Токтом № 4

 

Жер участокторун мыйзамдаштыруу жѳнүндѳ.

27.04.2023-жыл

27-апр.Токтом № 6

 

Жер участокторун мыйзамдаштыруу жѳнүндѳ.

27.04.2023-жыл

27-апр Токтом № 7

 

Жер участокторун ижарага берүү жѳнүндѳ.