Чүй облусунун Сокулук районунун Саз айылдык кеңешинин токтомдору


1

2022 -09-27

токтом 24

Биринчи элдик курултайды даярдоо жана өткөрүүгө даярдык көрүү жөнүндө

2

2023-01-19

Токтом 25

Бюджеттик комиссиянын курамы же комиссиянын курамын которуу жөнүндө

3

2022 -12-22

токтом 26

Мүлк салыгын башкаруу жана зоналдык коэффиценттерин КЗ бекитүү жөнүндө

4

2023 -01-19

Токтом -1

Саз айыл өкмөтүнүн  2022-жылда жазаган иштери боюнча отчет

5

2023 -01-19

 

Токтом -2

Саз айыл өкмөтүнүн  бюджетин бекитүү жөнүндө

6

2023 -01-19

 

Токтом -3

Саз айыл өкмөтунүн  социалдык –экономикалык өнүгүү планын бекитүү жөнүндө

7

2023 -01-19

 

Токтом -4

Саз айыл аймагында  айыл өкмөтүнүн 2023-жылга аппарат кызматкерлеринин  штаттык бирдиктерин бекитүү жөнүндө

8

2023 -01-19

 

Токтом -5

Кант апа атындагы Мээрим  бала бакчасынын тарифин көтөрүү жөнүндө

9

2023 -01-19

 

Токтом -6

Жарандык коргонуу жөнүндө мыйзамдын негизинде

10

2023 -01-19

 

токтом 7

Жашылдандыруу, көрктөндүрүү, тазалыкты сактоо боюнча

11

2023 -01-19

 

Токтом -8

Саз айыл аймагынын жергиликтүү жамаатынын Уставын бекитүү  жөнүндө

12

2023-14-10

Токтом -9

“АРИСтин “Айылды инвестициялоонуну  үчүнчү  долбоорунун  алкагындагы  кошумча каржылоо (COVID -19га жооп кайтаруу боюнча)” КК АДИ-3 долбоорундагы  Ири долбоор(лор) “Саз айылында жаңы ФАП куруу” жөнүндө”

13

2023-14-10

Токтом-10

Кичи долбоор сунушун бекитүү жөнүндө