Чүй облусунун Кемин районунун А.Дүйшеев айылдык кеңешинин токтому


    Токтомдун

     катталган

      күнү

    Токтомдун

       номери

         Токтомдун аталашы

1

29.06.2023-ж

токтом №12

“Айыл чарба багытындагы жерлерин”, “Өнөр жай, транспорт, байланыш, энергетика жана башка багыттагы жерлер” категориясына которуу (трансформациялоо) жөнүндө”