Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Красная Речка айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун

катталган күнү

Токтомдордун номери

Токтомдордун аталышы

16.03.2023 ж

2023_7.II

Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин аймактык коомдук өз алдынча башкаруусунун бюджетин жана  жайыттарды пайдалануу боюнча жамааттын планын бекитүү жөнүндө

16.03.2023 ж

2023_8.II

Красная Речка айыл аймагынын Ленин көчөсүнө «Томат KG» дыйкан чарбасы тарабынан орнотулган жарыктандыруу чырактарын  Красная Речка айыл өкмөтүнүн балансына  кабыл алуу жөнүндө

16.03.2023 ж

2023_9.II

Красная Речка айыл ѳкмѳтүнүн бюджеттин бош калган акча каражатын кароо жөнүндө

15.05.2023 ж

2023_10.III

Красная Речка айылдык кенешинин 2023-жылдын 24-январындагы №3/I  «Красная речка айыл ѳкмѳтүнүн 2023-жылга карата социалдык-экономикалык ѳнүгүү планын бекитүү жѳнүндѳ» токтомуна ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктооолорду киргизүү жѳнүндѳ

15.05.2023 ж

2023_11.III

«АРИСтин «Айылды инвестициялоонун үчүнчү долбоорунун алкагындагы кошумча каржылоо (COVID-19га жооп кайтаруу боюнча)»-КК АИД-3 долбоорундагы Ири долбоорго Красная-Речка айыл өкмөтүнүн өздүк салымы  жөнүндө»

15.05.2023 ж

2023_12.III

Красная Речка айылдык кенешинин 2023-жылдын 16-мартында №9/II «Красная Речка айыл ѳкмѳтүнүн бюджеттин бош калган акча каражатын кароо жөнүндө»  токтомуна ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктооолорду киргизүү жѳнүндѳ

15.05.2023 ж

2023_13.III

Красная Речка айыл аймагында маалыматтык-жарнамалык түзүмдѳрдү жайгаштырууга карата талаптардын эрежелерин бекитүү жѳнүндѳ

15.05.2023 ж

2023_14.III

Красная Речка айыл ѳкмѳтүнүн жергиликтүү маанидеги маселелерди башкаруу Тартибин бекитүү жөнүндө