Сокулук районунун Фрунзе айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин токтомдору


Сокулук районунун Фрунзе айыл  өкмөтүнүн айылдык кеңешинин токтомдору

Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

25.01.2023 ж.

2023_1

« Фрунзе айыл аймагында мүлккө салыкты киргизүү жана калктуу конуш жерлерде Кз зоналдык коэффициентин бекитүү жөнүндө»

22.02.2023 ж.

2023_4

««БЧК-Совхозный» СПАнын карызын кайтарып беруу боюнча Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигине караштуу финансыкредиттик фонду менен жарашуу келишимин тузуу жонундо»

22.02.2023 ж.

2023_5

«Жер тилкенин максаттуу багытын өзгөртүү жөнүндө»

12.04.2023 ж.

2023_8

«Фрунзе айылдык аймагынын Фрунзе айыл өкмөтү» мекемесин кайра каттоо жөнүндө»

12.04.2023 ж.

2023_9

«Жерди которуу (трансформациялоо) жөнүндө»

12.04.2023 ж.

2023_10

««Солнышко» мектепке чейинки билим берүү мекемесинде

«Башка чыгымдар жана муктаждыктар үчүн» төлөмдөрдү төлөө тартибин бекитүү жөнүндө»

12.04.2023 ж.

2023_11

«Фрунзе айыл аймагынын спорттук мелдештерге жана маданий конкурстарга катышкан тургундарына материалдык колдоо көрсөтүү жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө»

12.04.2023 ж.

2023_12

«Спорттук мелдештерге жана маданий иш-чараларга катышкан Фрунзе айыл аймагынын тургундарына каржылык колдоо көрсөтүүнүн бирдиктүү өлчөмүн бекитүү жөнүндө»

29.04.2023 ж.

2023_13

«Айылдык жамааттардын инвестициялык

 ассоциациясын каттоо жөнүндө»

29.04.2023 ж.

2023_14

«Жер участогуна чечим чыгарып берүү жөнүндө»

29.04.2023 ж.

2023_15

«Жер участогуна чечим чыгарып берүү жөнүндө»

29.04.2023 ж.

2023_16

«Жердин өлчөмүн бекитүү жөнүндө»

29.04.2023 ж.

2023_17

«Үрөнчүлүк, асыл тукум чарбаларга, айыл чарба кооперативдерине жана айыл чарба субъекттерине айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерине ижара акысын бекитүү жөнүндө»

 

10.05.2023 ж.

2023_18

«Фрунзе айылдык аймагынын Фрунзе айылдык кенешинин

жобосун бекитүү жөнүндө»

10.05.2023 ж.

2023_19

«Финансылык колдоо көрсөтүү жөнүндө»

10.05.2023 ж.

2023_20

«Жер алмашуу келишимин түзүү жөнүндө»