Жети-Өгүз районунун Тамга айылдык кеңешинин токтомдору


Тамга айылдык кеңештен кабыл алынган токтомдордун тизмеси:

Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

1

21.02.2023-ж.     

№  2023_13     

Тамга айылдык кеңешинин «Ардактуу атуулу»

 наамы менен сыйлоо жѳнүндѳ.

 

2

21.02.2023-ж.

2023_14

Тамга айылдык кеңешинин «Ардактуу атуулу»

 наамы менен сыйлоо жѳнүндѳ.

3

14.04.2023-ж.

2023_16

Исмаилов Бокоштун  ысымын

кѳчѳгѳ ыйгаруу жѳнүндѳ

4

14.04.2023-ж.

2023_17

Тамга айыл аймагында турак-жай курууга жер участоктору үчүн жер тилкелерин трансформациялоо жөнүндѳ

5

14.04.2023

2023_18

Жайыт   жѳнүндѳ

6

18.04.2023

2023_19

Кыргыз Республикасындагы ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн  бирикмесинин филиалы менен айыл ѳкмѳтү менен биргеликте түзүлгѳн гранттык макулдашуусу тууралуу

 

7

18.04.2023

2023_20.

2023_20_а

2023_20_б

2023_20_в

2023_20_г

Тамга айыл өкмөтүнүн  жергиликтүү  жамааттын

уставын  бекитүү жѳнүндѳ

8

18.04.2023

2023_21

Ырдык айылдык кеңешинин тѳрагасынын орун

 басары К.Ү.Ыпыевдин кайрылуусу тууралуу