Жети-Өгүз районунун Ак-Шыйрак айылдык кеңешинин токтому


Токтомдун катталган күнү

Токтомдун номери

Токтомдун аталышы

1.

27-декабрь 2022 ж.

2022_34.

2022_34 тиркеме

Ак-Шыйрак айыл аймагынын жергиликтүү жамааттын Уставын бекитүү жөнүндө