Сокулук районунун Орок айылдык кеңештин токтомдору


19.04.2023ж

пост 1

№ 8 муниципалдык автобустун  тарифин бекитүү боюнча

19.04.2023ж

пост 2

Орок айыл аймагынын айылдык жамаатынын инвестициялык ассоциациясынын уставын бекитүү боюнча

19.04.2023ж

пост 3

Жеңилдиктерди берүү боюнча

19.04.2023ж

пост 4

АЧМФ жерлеринин жана чабындылардын бир гектарына ижара акысынын баштапкы наркын бекитүү боюнча

19.04.2023ж

пост 5

Жерге мунапыс боюнча берилген жер участокторунун ченемдерин бекитүү боюнча