Жети-Өгүз районунун Кызыл-Суу айылдык кеңешинин токтомдору


Токтомдун  катталган  күнү

Токтомдун

номери

Токтомдун   аталышы

1

27.12.2022

2022_ 114

Айыл  чарба  багытындагы  жер  салыгынын  ордун  толуктоо  үчүн  Республикалык  бюджеттен  максатуу трансферт  аркылуу  келген  акча  каражтын  2022-жылдын  бюджетине кошумча  пайдалануу  жөнүндө.

2

27.12.2022

2022_116

“Кызыл-Су  Тазалык”  миниципалдык  ишканасынын  таштандыга  болон  тарифин  бекитип  берүү  жөнүндө.

3

27.12.2022

2022_118

Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  алдындагы  укук  бузуулар  боюнча  комиссиянын  курамын  түзүү  жөнүндө.

4

27.12.2022

2022_119

Кызыл-Суу  айыл  аймагындагы  Кара-Булун  участогунда  “Кызыл-Суу  Агро-өнөр  жай  комплекси”  муниципалдык  ишкана  ачуу  жөнүндө.

5

27.12.2022

2022_120

Калктуу  конуштардын  таштандыларын  ташып  чыгаруу  үчүн  жыйымдардын  2023-жылга  өлчөмүн  бекитүү  жөнүндө.

6

27.12.2022

2022_121

Кызыл-Суу  айыл  аймагында  мүлк  салыгынын  өлчөмү  жөнүндө.

7

27.12.2022

2022_123

“Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  жер  боюнча  конкурстук  комиссиясы  жөнүндө”.

8

27.12.2022

2022_124

2023-жылгаКызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  бюджети,  2024-2025-жылдарга  бюджеттин  долбоору  жөнүндө.

9

27.12.2022

2022_125

“Айылдык  кенешинин  сессиясында  коюлган  маселелерди  чечүүгө  акча  каражатын  бөлүп  берүү  жөнүндө”.

10

27.12.2022

2022_126

2023-жылы  бекитилген  жергиликтүү  бюджетине  2022-жылдын  аягында  келип  чыккан  чыгашалардан  кирешелерден  ашык  болуу  суммасын  2023-жылда  кошумча  түрдө  чыгымдоолордун  сметасын  бекитүү  жөнүндө.

11

27.12.2022

2022_136

Кызыл-Суу  айыл  аймагындагы  Кара-Булун  участогунда  “Кызыл-Суу  Арго-өнөр  жай  комплекси”  муниципалдык  ишканасына  курулмаларды  куруу  жөнүндө.

12

27.12.2022

2022_137

Бала  бакчаны  кайтарып  алуу  жөнүндө.

 

13

31.01.2023

2023_141

Кызыл-Суу  айыл  аймагынын  жергиликтүү  уставы  жөнүндө.

14

31.01.2023

2023_143

Кызыл-Суу  айыл  аймагына  караштуу  муниципалдык  менчиктеги  жер  тилкелерин  сатуу  жөнүндө.

15

31.01.2023

2023_144

Кызыл-Суу  айыл  өкмөтүнүн  2023-жылга  айылдык-социалдык  экономикалык  өнүгүү  программасын  бекитүү  жөнүндө.

16

31.01.2023

2023_148

“Жайыт  комитетинин  2022-жылга  жайыт  акысын  жана  мал  багуу  боюнча  бааларын  бекитүү  жөнүндө.

17

31.01.2023

2023_156

“СПК  Юматова” нын  элге  натыйжалуу  иштешин  камсыз  кылуу  максатында  муниципалдык  менчике  өткөрүү  жөнүндө.

18

16.03.2023

2023_166

Жети-Өгүз  райондук  Прокуратура  органынын  кызматкерлерине  кызматтык  турак  жай  курууга  жер  тилкесин  бөлүп  берүү  жөнүндө.

19

16.03.2023

2023_168

Кызыл-Суу  айылынын  Ген  планынын  кызыл  сызыктарына  өзгөртүү  киргизүү  жөнүндө.

20

16.03.2023

2023_170

Кайра  бөлүштүрүү  фондусунун  жерин  натыйжалуу  пайдалануу  жөнүндө.

21

23.03.2023

2023_172

“Хельветас  Кыргызстан”  чет  өлкөлүк  уюму  тарабынан  бериле  турган  акча  каражатын  2023-жылга  бекитилген  жергиликтүү  бюджеттин  чыгымдоолоруна  кошумча  бекитип  берүү  жөнүндө”